Kirsten Ketscher og Anne Hellum om reservasjonsadgang for leger - Et tilbakeskritt for kvinner

I en kronikk i Klassekampen skriver professorene Kirsten Ketscher og Anne Hellum om sitt syn på Høyesteretts dom i "Sprialnektsaken". De mener at Høyesterett gjør feil når de åpner for reservasjonsadgang for leger som ikke ønsker å sette inn spiral. 

Les hele saken her (pdf). (Gjengitt med tillatelse fra Klassekampen)

Publisert 26. nov. 2018 10:50 - Sist endret 26. nov. 2018 11:47