Unødig omkamp - om religionsfrihet, diskrimineringsvern og legalitet i fastlegeordningen

I forkant av Høyesteretts avgjørelse i Spiralnektsaken skrev stipendiat Anne Kjersti Befring og professor Benedikte Moltumyr Høgberg en kommentar til professor Vibeke Blaker Strand sin artikkel om saken. De går særlig inn i spørsmålet om hvorvidt offentlige myndigheter har adgang til å gå fra avtaler de har inngått, og de alvorlige konsekvensene dette får for enkeltpersoners mulighet til å utøve sitt yrke. 

Kommentaren er publisert i Lov og Rett 06/2018. Les hele kommentaren i Idunn (ekstern lenke). 

Publisert 27. nov. 2018 13:41 - Sist endret 27. nov. 2018 13:41