Ny rapport om likestilling og diskriminering i sivil- og strafferettslig håndhevingspraksis

Anne-Marie Gulichsen har skrevet rapporten "Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis". Rapporten er utgitt i to deler.

Les rapportene på hjemmesiden til Kvinnerettslig skriftserie.

Rapporten "Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis". Rapporten er utgitt i to deler.

Del 1 inneholder nemndspraksis fra Klagenemnda for likestilling, Likestillings- og diskrimineringsnemnda og Diskrimineringsnemnda og praksis fra Markedsrådet om diskriminerende markedsføring fra tidsrommet 1974 til 2019.

Del 2 inneholder rettspraksis om likestilling- og diskrimineringsrett fra 1970 til 2019, samt praksis om strafferettslig diskriminering, hatefulle ytringer og andre tilknyttede emner. 

Publisert 25. nov. 2019 11:38 - Sist endret 26. nov. 2019 10:26