Ny publikasjon i kvinnerettslig skriftserie

Kvinnerettslig skriftserie har gitt ut en ny publikasjon: Folketrygsloven i møte med medmødres overlappende graviditeter: En trygde- og diskrimineringsrettslig analyse av folketrygdloven § 14-10 tredje ledd annet punktum. 

Les oppgaven på hjemmesiden til kvinnerettslig skriftserie

Publisert 30. juli 2019 14:16 - Sist endret 30. juli 2019 14:16