Oslo Law Review 01/2020 (Volum 7)

Et spesialnummer av Oslo Law Review med Tone Linn Wærstad som redaktør er akkurat utgitt.

Våren 2020 ble det lansert et spesialnummer av Oslo Law Review med flere artikler som ble presentert på konferansen Menneskerettigheter og internasjonal privatrett på familierettens område.

Spesialutgaven finnes her

Publisert 29. apr. 2020 14:25 - Sist endret 29. apr. 2020 14:25