Gullstandarden og motkreftene

Beijing Declaration and Platform for Action, ofte referert til som gullstandarden for likestilling, er 25 år. Norsk Kvinnesaksforening og International Association of Women in Radio and Television Norge (IAWRT Norge) arrangerte 13. oktober en konferanse på Litteraturhuset hvor viktige spørsmål relaterte til denne handlingsplanen ble tatt opp.

På FNs kvinnekonferanse for 25 år siden ble grunnmuren for moderne likestilling støpt. I Norge har utenriksdepartementet engasjert seg sterkt for kvinners rettigheter internasjonalt. Høsten 1995 møttes 30.000 deltakere fra hele verden til FNs 4.kvinnekonferanse i Beijing. Feminister, aktivister og politikere ville lage en handlingsplan for likestilling som alle land skulle forplikte seg til å følge. Sluttdokumentet; Beijing Declaration and Platform for Action, refereres ofte til som gullstandarden for likestilling. Norsk Kvinnesaksforening og International Association of Women in Radio and Television Norge (IAWRT Norge) arrangerte 13.oktober en konferanse på Litteraturhuset hvor viktige spørsmål relaterte til denne handlingsplanen ble tatt opp. Professor Anne Hellum snakket om "Forholdet mellom Beijing erklæringen og FNs kvinnekonvensjon ". Du kan se hele konferansen her.

Referat fra møtet ved blant annet Beret Bråten ligger her

Publisert 26. nov. 2020 12:31 - Sist endret 17. des. 2020 13:57