Boken som forandret rettsvitenskapen

Anne Hellum har skrevet om kvinnerett og bøkene "Kvinnerett I" og "Kvinnerett II" i universitetsforlagets blogg.

Anne Hellum har skrevet om kvinnerett og bøkene "Kvinnerett I" og "Kvinnerett II" i universitetsforlagets blogg. Hun skriver : "«Kvinnerett» ble i 2008 kåret av Dagbladet til etterkrigstidens viktigste bok i rettsvitenskap. Kvinnerett I og II er en samling arbeider fra de første kvinnerettsforskerne ved Det juridiske fakultet i Oslo. Boken kom i 1985, ti år etter at kvinnerett ble opprettet som eget spesialfag. Tove Stang Dahl, fagets første professor, var bokas redaktør. Bokas tilnærming tok hensyn til rettens ulike konsekvenser for kvinner og menn. Den la dermed grunnlaget for det som i dag betegnes som kvinne- og kjønnsperspektivet i rettsvitenskapen."

Hele bloggposten kan du lese her.

Publisert 21. des. 2020 11:38 - Sist endret 21. des. 2020 11:38