Ny publisering i kvinnerettslig skriftserie

Det er ny publisering i kvinnerettslig skriftserie : "En diskrimineringsrettslig analyse av reglene om etablering av medmorskap etter assistert befruktning med donorsæd til kvinner i likekjønnede ekteskap". Denne avhandlingen ble nominert av Institutt for offentlig rett til Senter for tverrfaglige kjønnsstudier ved Universitetet i Oslos pris for fremragende kjønnsforskning  i 2020 hvor den ble rangert som det tredje beste arbeidet.

Avhandlingen er skrevet av Thea Borkhus Gabrielsen og viser det komplekse samspillet mellom vernet mot diskriminering på grunnlag av kjønn og seksuell orientering og  bioteknologilovens, barnelovens og adopsjonslovens regler om etablering av medmorskap.

Last ned rapporten (pdf).

 

Publisert 19. mai 2021 13:58 - Sist endret 19. mai 2021 13:58