Frihet, likhet og mangfold: kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst

Boken Frihet, likhet og mangfold: kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst, redigert av Anne Hellum og Anniken Sørlie på Gyldendal forlag, lanseres på Pride 23 juni.

Boken springer ut av forskningsprosjektet Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett ved Institutt for offentlig rett,  juridisk fakultet, UiO.

Boken setter utviklingen av LHBTI-personers rett til anerkjennelse, selvbestemmelse og likhet inn i en bredere historisk, rettslig, medisinsk, politisk og sosial sammenheng. Den har en flerfaglig tilnærming, med bidrag fra historikere, medisinere, samfunnsvitere og jurister. Boken kaster lys over disse rettslige og politiske idealenes framvekst og gjennomføring på internasjonalt og nasjonalt nivå. Flere av kapitlene viser at det på mange områder er et gap mellom LHBTI-personers rettigheter på papiret og hvordan rettighetene utøves i praksis. Boken består av 14 kapitler.

Les mer om lanseringen av boken her

 

 

Publisert 16. juni 2021 17:07 - Sist endret 16. juni 2021 17:07