Bistandsaktuelt skriver om samarbeidet i kvinnerett med Universitetet i Zimbabwe

I anledning den internasjonale kvinnedagen skriver Bistandsaktuelt om det Norad-sponsede samarbeidet mellom Avdeling for kvinnerett (Institutt for offentlig rett) og Senter for kvinnerett (SEARCWL) på Universitetet i Zimbabwe

Fra Bistandsaktuelt:

Lilian Shumba har en sønn på fem år og lever et nomadisk liv etter at hun ble kastet på dør av mannen sin. Hennes – og mange andres – situasjon kan bli forbedret gjennom et norskfinansiert program om kvinnerett ved Universitetet i Zimbabwe.

En akademisk utdannelse i kvinnerett ved Universitetet i Zimbabwe kan bety at mange zimbabwiske kvinner som Lilian Shumba kan stå sterkere juridisk. Norge finansierer master- og doktorgradsprogrammer ved universitetet, blant annet et program om kvinnerettigheter, som drives i samarbeid med Avdeling for kvinnerett ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo. Det undervises i et masterprogram i kvinnerett, men også et masterprogram i kvinners sosio-juridiske rettigheter for ikke-jurister.

Programmet i Zimbababwe er del av en regional samarbeidder universitetene i Malawi, Nairobi, Zambia, Zimbabwe og Oslo går sammen for å styrke retten til likestilling og ikke-diskriminering i jusutdanningen. Prosjektet finansieres av Norad gjennom NORHED, Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning.

 

Les hele artikkelen på nettsiden til Bistandsaktuelt: Vil studier i kvinnerett hjelpe Lilian Shumba?

Publisert 8. mars 2018 15:22 - Sist endret 8. mars 2018 15:26