Retten til kjønnsidentitet

Forskerne Andrea Gustafsson, Anne Hellum og Anniken Sørlie har publisert en kronikk i Dagbladet om endring av juridisk kjønn.

Forskerne er tilknyttet Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) og forskergruppen Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI) ved Institutt for Offentlig rett:

- Tonje Gjevjon går til angrep på den nye loven om endring av juridisk kjønn. Det er blitt for lett å endre kjønnsstatus. Definisjonsmakten flyttes fra vitenskap til den enkelte persons opplevelse av sin kjønnsidentitet. Ifølge Gjevjon går rettighetene til en «mikroskopisk gruppe» som transpersoner på bekostning av cis-kvinners (kvinner med samsvar mellom fødselskjønn og kjønnsidentitet) rettigheter.

For å imøtegå noen av Gjevjons skrekkvisjoner, vil vi sette lovens bakgrunn, innhold og konsekvenser inn i en bredere menneske- og diskrimineringsrettslig sammenheng.

Et grunnleggende premiss for diskusjonen om anerkjennelse av kjønnsidentitet er at menneskerettighetene til personene det gjelder ikke krenkes – enten det er snakk om cis-personer eller transpersoner.

Les hele kronikken på Dagbladets nettside.

Publisert 28. apr. 2017 10:42 - Sist endret 3. aug. 2017 14:27