Forslag om store lovendringer på diskriminerings- og likestillingsfeltet

Forskergruppen VERDI har laget en samleside med informasjon om Solberg-regjeringens forslag til lovendringer på diskriminerings- og likestillingsfeltet.

Stortinget

Stortinget behandlet i juni proposisjoner til endringer på diskriminerings- og likestillingsfeltet. De nye lovene trer i kraft 1. januar 2018. Foto: Colourbox.com

Våren 2017 kom det to lenge ventede proposisjoner fra Regjeringen. Prop. 81 L (2016–2017) foreslår at dagens fire diskrimineringslover skal samles til en felles lov. Prop. 80 L (2016–2017) fremmer i tillegg forslag om store endringer i håndhevingsapparatet, altså Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda. Det knytter seg stor spenning til Stortingets behandling i juni 2017.

Mer kunnskap om forslagene kan du finne her:

Oppdateringer:

Siden oppdateres fortløpende med nye saker

Publisert 6. sep. 2017 13:39 - Sist endret 15. jan. 2018 14:03