Anniken Sørlie intervjuet om et tredje juridisk kjønn

Stipendiat Anniken Sørlie har blitt intervjuet i Budstikka om innføring av et juridisk alternativ til kategoriene "mann" og "kvinne". Hun mener at man på sikt burde oppheve bruk av juridisk kjønn.

Anniken Sørlie. Foto: UiO

Fra Budstikka:

– Det er rett og slett ikke så enkelt at man kun har to kjønn, sier stipendiat Anniken Sørlie ved Institutt for offentlig rett. Hun understreker at å bli juridisk anerkjent har stor betydning for den enkelte.

– Og hvilket juridisk kjønn enkeltindividet har, hverken skader andre eller griper inn i andres rettigheter, sier Sørlie.

På 60-tallet innførte Norge obligatorisk fødselsnummer. Hvis det tredje siste tallet i personnummeret er partall markerer det for kvinne, mens oddetall betyr mann. Frem til 2016 var det krav om at personer som skulle bytte juridisk kjønn måtte diagnostiseres og gjennomgå medisinsk behandling – inkludert fjerning av reproduktive organer. I realiteten betød det tvangskastrering. I dag er de medisinske kravene opphevet. I stedet er det egen opplevelse av kjønn og kjønnsidentitet som bestemmer hva som skal fremgå av folkeregisteret og personnummeret.

Det er heller ingen grunn til å tviholde på juridisk kjønn, ifølge Sørlie.

– Kjønnsnøytrale personnumre vil være tilstrekkelig for registrering av personer bosatt i Norge, mener hun.

– Å innføre et alternativ til juridisk mann ogkvinne er viktig så lenge vi har juridisk kjønn, men på sikt bør juridisk kjønn heller oppheves, sier Sørlie.


Lese hele artikkelen på nettsiden til Budstikka (betalingsmur)

 

Publisert 31. jan. 2018 15:10 - Sist endret 31. jan. 2018 15:10