Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 26. jan. 2023 16:0020:00, Professorboligen, Karl Johansgt. 47

Forskergruppen Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI), Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) og Institutt for offentlig rett inviterer til Tove Stang Dahls minneforelesning.

Tidligere

Bildet kan inneholde: produkt, rektangel, font, materiell egenskap, magenta.
Tid og sted: 30. aug. 2022 14:0016:00, Professorboligen, Det juridiske fakultet

Velkommen til boklansering av Anne Hellums og Vibeke Blaker Strands nye bok «Likestillings- og diskrimineringsrett» (2022)

Bildet kan inneholde: kunst, gatekunst, tegnefilm, mural, visuell kunst.
Tid og sted: 3. mars 2020 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, DB

Forskergruppene Migrasjonsrett og VERDI inviterer til lunsjseminar for å diskutere dommen HR-2019-2286-A. Dommen reiser spørsmål både om Høyesteretts vektlegging av barnets beste, og om juridiske og etiske dilemmaer i møtet mellom migrasjonspolitikk og enkeltpersoners stilling.

Bildet kan inneholde: portrett, iris.
Tid og sted: 25. sep. 2019 09:0010:00, Lødrups Kjeller, Domus Media

Professor Susanne Zwingel vil holde en gjesteforelsning med tittel

International gender equality norms - can we identify the impact?

Tid og sted: 20. sep. 2019 14:3015:30, Norsk senter for menneskerettigheter, Cort Adlers gate 30

Professor and activist Noelia Figueroa will give the lecture "From #niunamenos (not one woman less) to #seraley (it will be law): Feminism, liberalism and Patriarchy in Argentina today"

Tid og sted: 2. sep. 2019 14:1516:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Professor Kebeet von Benda-Beckmann will give the lecture: Relational social theories and legal pluralism.

Tid og sted: 6. juni 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

 Cand. jur. Katrine Kjærheim Fredwall ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Lovfestet og ulovfestet representasjonsrett i ekteskap og samboerskap

Tid og sted: 23. nov. 2018 09:0017:15, Professorboligen i Universitetshagen

Avslutningsseminar for prosjektet "Gender identity and sexual orientation in international and national (Norwegian) law", som ble finansiert av Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsfag (FRIHUMSAM) i Norges forskningsråd.

Tid og sted: 20. nov. 2018 12:0013:30, Møterom 571, Domus Nova

Forskergruppen VERDI inviterer til lunsjseminar om æresrelatert vold og sosial kontroll i minoritetsfamilier.

Tid og sted: 7. nov. 2018 09:008. nov. 2018 16:00, Professorboligen i Universitetshagen

Migrasjon og nye familiemønstre gjør at spørsmål knyttet til grenseoverskridende nasjonal familie- og arverett er av økende betydning. Forskergruppen VERDI og Institutt for privatrett inviterer til seminar.

Tid og sted: 28. aug. 2018 09:0016:00, Professorboligen i Universitetshagen

Forskergruppen VERDI inviterer til rundebordssamtale med praktikere og akademikere fra ulike disipliner.

Tid og sted: 8. mai 2018 12:0013:00, Asbjørn Eides seminarrom, Cort Adelers gate 30

VERDI inviterer til faglunsj hvor Sevda Clark vil snakke om sentrale tema i sin doktorgradsavhandling.

Tid og sted: 30. apr. 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Sevda Clark ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. The Child Subject - An Intertextual Reconstruction of Liberal subjectivity

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 17. apr. 2018 09:1510:15, Lødrups kjeller, Domus Media (Midtbygningen)

VERDI inviterer til forskerkaffe hvor Kjersti Skarstad vil snakke om funksjonshemmedes menneskerettigheter

Seksuell trakassering

Norges Kvinnelobby i samarbeid med Avdeling for kvinnerett og forskergruppen VERDI inviterer til debattmøte: Hva må vi kreve av et lavterskeltilbud for håndhevelse av forbudet mot seksuell trakassering?

Tid og sted: 22. nov. 2017 18:3024. nov. 2017 15:30, Professorboligen i Universitetets hage, Karl Johans gate 47

Seminaret holdes for inviterte forskere.

Nettverkets formål vil være å fremme barnerettsforskningen i de nordiske land, ikke minst gjennom komparative perspektiver. De nordiske barnerettighetsforskerne vil med et slikt nettverk ha en fast møteplass.

Naomi Schoenbaum
Tid og sted: 17. nov. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, DB

Professor Naomi Schoenbaum (George Washington University) gjester forskergruppen VERDI.

Mastermaraton
Tid og sted: 7. nov. 2017 12:1513:30, Lødrups kjeller

Forskergruppen Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI) inviterer til "mastermaraton" hvor to studenter presenterer sine masteroppgaver.

Meera Nair
Tid og sted: 27. sep. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling

Researcher Meera Nair from the National Law University Delhi is visiting the Department of Public and International Law.

Påmelding.

Women and gender perspectives
Tid og sted: 4. sep. 2017 12:1514:00, Lødrups kjeller

The seminar will discuss comparative South-North perspectives on the topic of the mainstreaming of women and gender perspectives, and the right to equality and non-discrimination in legal education.

Stortinget
Tid og sted: 31. mai 2017 16:0018:00, Gamle festsal, Domus Academica

Grupper fra sivilsamfunnet og Institutt for offentlig rett samarbeider om å arrangere et møte om forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov.

Tid og sted: 18. apr. 2017 12:0013:15, Lødrups kjeller

Freya Semanda innleder med utgangspunkt i sin avhandling "Normbrydende forældre-barn relationer i retlig belysning".