Mastermaraton

Forskergruppen Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI) inviterer til "mastermaraton" hvor to studenter presenterer sine masteroppgaver.

Mastermaraton

Tre masterstudenter presenterer funnene i sine masteroppgaver under mastermaraton. Bilde: Colourbox.com

Det blir to presentasjoner på ca. 20 minutter hver, etterfulgt av kommentarer:

  • Maren Grytting presenterer sin oppgave "Contributing during Crisis: A study on women's right to participate in processes linked to natural disasters"
    • Peris Jones (Norsk senter for menneskerettigheter, UiO) kommenterer
  • Eli Karine Vik presenter sin oppgave "Hvilke begrensninger oppstiller diskrimineringsvernet for religiøse arbeidsgiveres adgang til å nekte å ansette kandidater som lever i samboerskap"
    • Anne Hellum (Institutt for offentlig rett, UiO) kommenterer

Det åpnes for diskusjon etter presentasjonene og kommentarene. 

Alle er velkomne til å delta på arrangementet.

Publisert 23. aug. 2017 10:42 - Sist endret 2. nov. 2017 10:05