2018

Tidligere

Tid og sted: 23. nov. 2018 09:0017:15, Professorboligen i Universitetshagen

Avslutningsseminar for prosjektet "Gender identity and sexual orientation in international and national (Norwegian) law", som ble finansiert av Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsfag (FRIHUMSAM) i Norges forskningsråd.

Tid og sted: 20. nov. 2018 12:0013:30, Møterom 571, Domus Nova

Forskergruppen VERDI inviterer til lunsjseminar om æresrelatert vold og sosial kontroll i minoritetsfamilier.

Tid og sted: 7. nov. 2018 09:008. nov. 2018 16:00, Professorboligen i Universitetshagen

Migrasjon og nye familiemønstre gjør at spørsmål knyttet til grenseoverskridende nasjonal familie- og arverett er av økende betydning. Forskergruppen VERDI og Institutt for privatrett inviterer til seminar.

Tid og sted: 28. aug. 2018 09:0016:00, Professorboligen i Universitetshagen

Forskergruppen VERDI inviterer til rundebordssamtale med praktikere og akademikere fra ulike disipliner.

Tid og sted: 8. mai 2018 12:0013:00, Asbjørn Eides seminarrom, Cort Adelers gate 30

VERDI inviterer til faglunsj hvor Sevda Clark vil snakke om sentrale tema i sin doktorgradsavhandling.

Tid og sted: 17. apr. 2018 09:1510:15, Lødrups kjeller, Domus Media (Midtbygningen)

VERDI inviterer til forskerkaffe hvor Kjersti Skarstad vil snakke om funksjonshemmedes menneskerettigheter

Seksuell trakassering

Norges Kvinnelobby i samarbeid med Avdeling for kvinnerett og forskergruppen VERDI inviterer til debattmøte: Hva må vi kreve av et lavterskeltilbud for håndhevelse av forbudet mot seksuell trakassering?