Forskerkaffe om funksjonshemmedes menneskerettigheter

VERDI inviterer til forskerkaffe hvor Kjersti Skarstad vil snakke om funksjonshemmedes menneskerettigheter

Kjersti Skarstad ved Institutt for statsvitenskap (UiO) disputerte nylig med avhandlingen "Realizing the human rights of persons with disabilities. From political ideals to political practices". Hun vil gi en kort presentasjon av avhandlingen i sin helhet før hun går i dybden på et av temaene hun har fordypet seg i: retten til selvbestemmelse for utviklingshemmede.

Skarstad har vurdert norsk praksis på feltet opp mot grunnleggende menneskerettighetsprinsipper, og finner at Norges vergemålssystem bryter med grunnleggende prinsipper om rettsikkerhet og selvbestemmelse. Skarstad vil også gi noen råd til hvordan menneskerettighetssituasjonen kan forbedres. 

Alle er velkomne. Det blir servert kaffe og te.

 

Publisert 12. apr. 2018 14:23 - Sist endret 29. mars 2019 15:16