Givere og mottakere av omsorgstjenester i hjemmet: utviklingstrekk og utfordringer

Forskergruppen VERDI inviterer til rundebordssamtale med praktikere og akademikere fra ulike disipliner.

I lys av faktorer som eldrebølge, globalisering, internasjonalisering, privatisering, digitalisering m.v. arbeider VERDI for å identifisere og rette oppmerksomhet mot utviklingstrekk og aktuelle rettslige problemstillinger av betydning for den videre utvikling av «velferdssamfunnet». Velferdssamfunnet inkluderer både offentlige og private aktører og er i skjæringsfeltet mellom mange regelsett: velferdsrettslig, arbeidsrettslig, diskrimineringsrettslig, menneskerettslig, EU/EØS-rettslig, kontraktsrettslig, statsrettslig m.v

Formålet med seminaret er å samle praktikere og akademikere fra ulike disipliner for å diskutere hva som er aktuelle spørsmål, hvilken forskning som gjøres i dag, og hva det er behov for å belyse fremover.

Bekreftede innledere er:

 • Berit Therese Larsen (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO))
 • ULOBA ved leder av Samfunnspolitisk avdeling Tove Linnea Brandvik,
 • Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ved assisterende direktør Adele Matheson Mestad
 • Kommuneadvokaten i Oslo
 • professor Cecilie B Neumann (OsloMet)
 • professor Åsa Gunnarsson (Umeå universitet)
 • universitetsdocent Eva Schömer (Lunds Universitet)
 • prodekan for uddannelse Stine Jørgensen (Københavns universitet)
 • professor Kirsten Ketscher (Københavns universitet/Universitetet i Oslo)
 • postdoktor Marianne Jenum Hotvedt (Universitetet i Oslo)
 • professor Ingunn Ikdahl (Universitetet i Oslo)
 • professor Henriette Sinding Aasen (Universitetet i Bergen)
 • universitetsadjunkt Elisabeth Eneroth (Malmö universitet)
 • professor Benedikte Moltumyr Høgberg (Universitetet i Oslo)

Aktuelle spørsmål som tas opp er:

 • Hvordan påvirkes oppfyllelsen av enkeltpersoners rettigheter av bruken av private aktører?
 • Hva skjer når vernet av arbeidstakere må avstemmes mot behovene og ønskene til tjenestemottakere?
 • Hvordan ivaretas rettsikkerhet?
 • Hvilke tilsyn-, klage- og sanksjonsmuligheter finnes?
 • Hvilke muligheter og begrensninger innebærer økt digitalisering?
 • Hvilke rettskildemessige utfordringer oppstår i dette landskapet?

Seminaret er åpent. Av hensyn til planlegging og matbestilling ber vi om påmelding innen 23. august.

Publisert 28. juni 2018 14:02 - Sist endret 26. aug. 2018 16:38