Menneskerettigheter og internasjonal privatrett på familierettens område

Migrasjon og nye familiemønstre gjør at spørsmål knyttet til grenseoverskridende nasjonal familie- og arverett er av økende betydning. Forskergruppen VERDI og Institutt for privatrett inviterer til seminar.

Migrasjon og nye familiemønstre gjør at spørsmål knyttet til grenseoverskridende nasjonal familie- og arverett er av økende betydning. Surrogati, foreldreskap, adgang til skilsmisse, partsautonomi i formuesforhold mellom ektefeller, barneekteskap, anerkjennelse av samkjønnede ekteskap/partnerskap og LHBTI-rettigheter er eksempler på spørsmål der jurisdiksjon, lovvalg og anerkjennelse av utenlandske rettsakter kan berøre både internasjonal privatrett og menneskerettighetenes diskrimineringsvern.

Program

Onsdag 7. november   

10.30–11.00      Registrering, kaffe og mingling
  Ordstyrer: Tone Linn Wærstad
11.00–11.15 Velkommen fra arrangørene
ved professor Vibeke Blaker Strand, professor Ingunn Ikdahl og førsteamanuensis Tone Linn Wærstad
11.15–12.15 Keynote: The Separation Between Family Law and Child Law: Do We Focus on Children Within Family Law?
ved David H. Levin Chair in Familiy Law professor Nancy Dowd, University of Florida Law
12.15–13.15 Lunsj
  Ordstyrer: Kirsten Sandberg
13.15–13.45  International privatsretsspørgsmål i relation til forældremyndighed i forhold til et barn født qua et 
surrogati-arrangement
ved postdoktor Frank Høgholm Pedersen, Københavns Universitet
13.45–14.15   Contemporary Mobility and Child Welfare: Broadening the Perspective Beyond «Cross-border» Situations and Parental Conflicts
ved postdoktor Sanna Mustasaari, University of Helsinki
14.15-14.45 EMDs betydning for Haagkonvensjonen 1980 om internasjonal barnebortføring
ved førsteamanuensis Torunn Kvisberg, Høgskolen Innlandet, Lillehammer
14.45–15.15   Diskusjon
15.15–15.30 Pause med kaffe
  Ordstyrer: Vibeke Blaker Strand
15.30–16.45 Hvor er dette fagfeltet på vei, hva er vi opptatt av og hvilke muligheter har vi for samarbeid? 
Korte presentasjoner fra hvert land og diskusjon
16.45–17.00 Refleksjoner over dagen 
ved professor Kirsten Sandberg, Universitetet i Oslo og medlem av FNs komité for barns rettigheter
18.00   Middag 
Stuene i Professorboligen 

Torsdag 8. november

08.30–09.00      Kaffe og mingling
  Ordstyrer: Maarit Jänterä-Jareborg
09.00–09.30 Governing (Trans)Parenthood – The Tenacious Hold of Biological Connection and Heterosexuality
ved førsteamanuensis Anniken Sørlie, Høgskolen i Østfold
09.30–10.00   The Impact of Orlandi and Coman on Private International Law in Poland and the Baltic States
ved stipendiat Laima Vaige ved Universitetet i Uppsala
10.00–10.30   The Coman case on freedom of movement and EU private international law
ved PhD Jose Maria Lorenzo Villaverde, Aalborg Universitet
10.30–11.00   Diskusjon
11.00–11.15 Pause med kaffe/snack
  Ordstyrer: Torunn Kvisberg
11.15-12.00 Necessity and Proportionality vs. Direct Recognition of Foreign Adult Protection Measures
ved postdoktor Katja Karjalainen, University of Helsinki
12.00–12.45

Hvor egnet er egentlig ordre public når personlig status til sårbare mennesker skal avgjøres? Perspektiver fra Sverige og Norge
ved Carolina Saf, doktorand i internasjonal privat- och prosessrett ved Stockholms Universitet og universitetsadjunkt ved Örebro Universitet og førsteamanuensis Tone Linn Wærstad, Universitetet i Oslo

12.45–13.45  Lunsj
  Ordstyrer: Ingunn Ikdahl
13.45–14.15 Lovvalg og ordre public i forslag til ny arvelov
ved lovrådgiver Gunhild Sletmoen, Justisdepartementets lovavdeling
14.15-14.30 Kommentar 
ved professor John Asland, Universitetet i Oslo
14.30–15.45

Plenumsdiskusjon: Samarbeid og utfordringer mellom forvaltningen og akademia i krysset mellom internasjonal privatrett og familieretten

Innledninger ved førsteamanuensis Tone Linn Wæstrad, fagrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet Gitte Gulbransen og postdoktor Sanna Mustasaari og postdoktor Katja Karjalainen

15.45–16.00   Refleksjoner over dagen 
ved professor Maarit Jänterä-Jareborg, Universitetet i Uppsala
16.00-16.05

Avslutning og vel hjem

ved Tone Linn Wæstad

 

 

Publisert 7. aug. 2018 12:43 - Sist endret 2. nov. 2018 09:45