Lunsjseminar: Æresrelatert vold og sosial kontroll i minoritetsfamilier

Forskergruppen VERDI inviterer til lunsjseminar om æresrelatert vold og sosial kontroll i minoritetsfamilier.

På seminaret diskuterer vi hvordan forskning på barnevernsaker i minoritetsfamilier kan bidra til en fruktbar offentlig samtale, til politisk endring og endring i forvaltningspraksis. På hvilken måte spiller rettslige prinsipper om barnets beste og vern mot diskriminering inn?

Innledere er Anja Bredal og Elisabeth Grøtteland. Tone Wærstad kommenterer.

Ordstyrer: professor May-Len Skilbrei.

Det serveres lunsj, kaffe og te.

Om deltakerne

Bredal er forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet. Hun har nylig publisert rapporten "Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll" (ekstern lenke). Se også rapporten "Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda" (ekstern lenke).

Grøtteland er seniorforsker i Bufdir. Hun har arbeidet med veilederen "Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold - en veilder til barnevernstjenesten" (ekstern lenke).

Wærstad er postdoktor ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet. Hennes forskning omhandler blant annet sprøsmål om hvordan staten kan sikre minoritetskvinners rettigheter i møte med diskriminerende strukturer innad i familiene.

Skilbrei er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Publisert 18. sep. 2018 14:11 - Sist endret 31. jan. 2020 11:11