Faglunsj om utlendingsrett, barnets beste og etikk

Forskergruppene Migrasjonsrett og VERDI inviterer til lunsjseminar for å diskutere dommen HR-2019-2286-A. Dommen reiser spørsmål både om Høyesteretts vektlegging av barnets beste, og om juridiske og etiske dilemmaer i møtet mellom migrasjonspolitikk og enkeltpersoners stilling.

Bildet kan inneholde: kunst, gatekunst, tegnefilm, mural, visuell kunst.

Illustrasjon: Colorurbox

I desember 2019 avgjorde Høyesterett at en kvinne kunne utvises fra Norge i to år, selv om det ville bety at atskillelse fra hennes fire barn - som ville bli værende i Norge sammen med faren. Utvisningen var begrunnet i at moren hadde forklart seg usant om identitet og opprinnelsesland da hun kom til Norge som asylsøker før barna ble født.

Forskergruppene Migrasjonsrett og VERDI inviterer til lunsjseminar for å diskutere dommen HR-2019-2286-A. Dommen reiser spørsmål både konkret om Høyesteretts vektlegging av barnets beste, og om juridiske og etiske dilemmaer i møtet mellom migrasjonspolitikk og enkeltpersoners stilling.

Innledende refleksjoner ved Cecilia Bailliet, Maja Janmyr og Kirsten Sandberg.

Ta med matpakke, vi serverer kaffe og te!

Publisert 25. feb. 2020 10:46 - Sist endret 25. mars 2021 12:29