Boklansering: «Likestillings- og diskrimineringsrett» (2022)

Velkommen til boklansering av Anne Hellums og Vibeke Blaker Strands nye bok «Likestillings- og diskrimineringsrett» (2022)

Bildet kan inneholde: produkt, rektangel, font, materiell egenskap, magenta.

Program:

14.00:            Musserende og mineralvann

14.15-16.00:  Faglig program

Velkommen ved leder av fakultetets forskergruppe Velferd, rettigheter og
diskriminering (VERDI).

Korte faglige kommentarer til boken, fra ulike fagpersoner – fra ulike perspektiver:

 

  • Professor Alf Petter Høgberg: bokens teoretiske og metodiske bidrag
  • Advokat i LO Tina Nordstrøm: blikk på boken fra praktikerfeltet
  • Professor Jørn Øyrehagen Sunde: bokens rettsutviklingsperspektiv
  • Professor Geir Ulfstein: bokens bidrag til forståelsen av rettens internasjonalisering
  • Førsteamanuensis Anine Kierulf: utfordringer i skjæringsfeltet ytringsfrihet, strafferett og trakassering/seksuell trakassering
  • Daglig leder i Juridisk rådgivning for kvinner Bjørk Gudmundsdottir Jonassen: bokens betydning for JURK og andre NGOer i deres arbeid med diskrimineringssaker
  • Tidligere Høyesterettsdommer Karin Maria Bruzelius: om diskrimineringsrettslig håndheving og forholdet til sivilprosessen

Avslutning ved professor Kirsten Sandberg, instituttleder ved Institutt for offentlig rett.

 

Les mer om boken her. Boken er også omtalt i en artikkel i forskningsmagasinet Apollon.

Publisert 28. juni 2022 15:42 - Sist endret 9. aug. 2022 12:33