Deltakere i Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI)

Navn Telefon E-post Emneord
Ingunn Ikdahl Professor +47 22850046 ingunn.ikdahl@jus.uio.no Velferdsrett, Trygderett, Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Folkerett, Utviklingsrett
Vibeke Blaker Strand Forskningsdekan +47 22842092 +47 90204160 (mob) v.b.strand@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Kvinnerett, Statsrett, Velferdsrett
Anna Maria Charlotta Lundberg Førsteamanuensis +47 22842014 a.m.c.lundberg@nchr.uio.no Minoriteter, Kina, Menneskerettigheter, Minoritetsrettigheter
Anne Hellum Professor +47 22850042 anne.hellum@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Rettssosiologi, Rettsantropologi, Utviklingsrett
Ida Gundersby Rognlien Førsteamanuensis i.g.rognlien@jus.uio.no Fattigdom, Sammensatt diskriminering, Likestillings- og diskrimineringsrett, Menneskerettigheter, Velferdsrett, Trygderett, Sosialrett, Straffegjennomføringsrett
Anniken Sørlie
Anne Kjersti Befring Førsteamanuensis +47 22859429 +4795827358 a.k.befring@jus.uio.no Helserett, Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Statsrett, persontilpasset medisin, Biorett, personvern
Aslak Syse Professor emeritus 22859484 aslak.syse@jus.uio.no Helserett, Velferdsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett
Benedikte Moltumyr Høgberg Professor +47 22859450 +47 91548792 (mob) b.m.hogberg@jus.uio.no Statsforfatningsrett, Forvaltningsrett, Menneskerettigheter, Rettskildelære
Johann Mulder Professor +47 22859618 johann.mulder@jus.uio.no Arbeidsrett, Avtalerett
Cecilia Marcela Bailliet Professor +47 22850234 c.m.bailliet@jus.uio.no Folkerett, Menneskerettigheter, Flyktningerett, Fred, Counter-Terrorism
Elisabeth Perioli Bjørnstøl Seniorrådgiver +47 22842074 e.p.bjornstol@nchr.uio.no Menneskerettighetsutdanning, Ikke-diskriminering, bærekraftig utvikling, Diskriminerings- og likestillingsrett, Menneskerettigheter
John Asland Instituttleder +47 22859775 john.asland@jus.uio.no Familie- og arverett
Inga Bostad Professor +47 22842035 +47 93085191 (mob) inga.bostad@iped.uio.no Filosofi, Danning, Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Den nordiske utdanningsmodellenEx.phil., Språkfilosofi, Skeptisisme, Anvendt filosofi, Anderledeshet, Pedagogisk filosofi, Erkjennelsesteori
Kristin Bergtora Sandvik Professor +47 22850123 k.b.sandvik@jus.uio.no Rettssosiologi, Flyktninger, Humanitærrett, Kjønn, Legitimitet, Makt, Menneskerettigheter, Rettsliggjøring
Katja Franko Professor +47 22850127 +47 90776405 (mob) katja.franko@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Overvåkning og personvern, EU, EØS og Europa, Etnisitet
Kirsten Sandberg Instituttleder +47 22850043 kirsten.sandberg@jus.uio.no Barnerett, Forvaltningsrett, Kvinnerett, Velferdsrett, Utdanningsrett
Kirsten Ketscher
Katrine Kjærheim Fredwall Førsteamanuensis +47 22859704 k.k.fredwall@jus.uio.no Familie- og arverett
Kristian Andenæs Professor em. +47 93 09 95 05 kristian.andenas@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Flyktninger, Minoriteter, Rettsliggjøring, Velferdsrett
Kristin Skjørten Professor +47 22850231 +47 90412960 krskjor@jus.uio.no Barnerett, Kriminologi, Rettssosiologi
Lena Larsen Leder - Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet 22842045 91624823 (mob) lena.larsen@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Oslokoalisjonen, Tros- og livssynsfrihet
Mads Andenæs Professor +47 22859382 mads.andenas@jus.uio.no Europarett, Familie- og arverett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranserett, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett
Maïmouna Lise Pouye Rabatel-Fernel Stipendiat I permisjon m.l.p.rabatel-fernel@jus.uio.no Business and Human Rights, Natural Resource Management, Development, ICL, International Security, IHL, LOAC
May-Len Skilbrei Professor +47 22850110 95122315 m.l.skilbrei@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Kjønn, Europarett, Marginalisering
Marianne Jenum Hotvedt Studiedekan +47-22859721 m.j.hotvedt@jus.uio.no Arbeidsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett
Morten Kjelland Professor +47 22845902 +47 91682025 (mob) morten.kjelland@jus.uio.no Velferdsrett, Trygderett, Helserett, Erstatningsrett, Juridisk metode
Tone Linn Wærstad Professor +47 22850236 t.l.warstad@jus.uio.no Familie- og arverett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Diskriminerings- og likestillingsrett, Internasjonal privatrett
Sofie Alexandra Engli Høgestøl Førsteamanuensis +47 22859631 s.a.e.hogestol@jus.uio.no internasjonal strafferett, folkerett, menneskerettigheter og konflikt, Strafferett og straffeprosess
Stephanie Schmölzer Rådgiver +47 22850038 +47 47215795 (mob) stephanie.schmolzer@sosgeo.uio.no
Tone Sverdrup Professor emeritus +47 22859781 tone.sverdrup@jus.uio.no Familie- og arverett
Tore Lindholm tore.lindholm@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Tros- og livssynsfrihet
Vidar Halvorsen Professor em. v.o.halvorsen@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Straff, Rettssystemet, Rettshistorie og rettsfilosofi, Rettsstaten
Yi Wang Seniorrådgiver +47 22842054 yi.wang@nchr.uio.no Kina, Menneskerettigheter, Likestilling, International samarbeid, Prosjekt management, Menneskehandel.
Helga Aune Førsteamanuensis II +47 22859439 helga.aune@jus.uio.no Utdanningsrett, Arbeidsrett, Likestilling
Kjetil Mujezinovic Larsen Professor +47 22842083 k.m.larsen@jus.uio.no Menneskerettigheter, internasjonal humanitærrett, folkerett, krig og konflikt, utlendingsrett