Menneskerettigheter og internasjonal privatrett på familierettsområdet (avsluttet)

Migrasjon og nye familiemønstre gjør at spørsmål knyttet til grenseoverskridende nasjonal familie- og arverett er av økende betydning. 

Formålet med prosjektet er å lage en nordisk formidlingsarena for kontakt mellom akademia og relevante institusjoner, stimulere til forskning og bidra til publisering.

Bildet kan inneholde: hånd, kjede-lenke gjerder, finger, menneskelig, ledningsgjerde.

Illustrasjonsfoto: Colorbox.com

Om prosjektet

Surrogati, foreldreskap, adgang til skilsmisse, partsautonomi i formuesforhold mellom ektefeller, barneekteskap, anerkjennelse av samkjønnede ekteskap/partnerskap, og LHBTI-rettigheter er eksempler på spørsmål der jurisdiksjon, lovvalg og anerkjennelse av utenlandske rettsakter kan berøre både internasjonal privatrett og menneskerettighetenes diskrimineringsvern.

Formålet med prosjektet er å lage en nordisk formidlingsarena for kontakt mellom akademia og relevante institusjoner, stimulere til forskning og bidra til publisering.

Med støtte fra VERDI og Lovsamlingsfondet ble det høsten 2018 arrangert en rundbordskonferanse i Oslo. Akademikere og representanter fra ulike deler av forvaltningen fra Finland, Danmark, Sverige og Norge deltok på konferansen.

Med støtte fra VERDI og Institutt for privatrett ble det våren 2019 arrangert en forfatter-workshop der ulike forskningsbidrag ble lagt frem og bearbeidet for publisering.

Et resultat av konferansen og workshopen ble en spesialutgave av Oslo Law Review som utgis våren 2020. 

Spesialnummeret inneholder følgende artikler:

Tone Linn Wærstad: Human rights and private international law in the family law area (editorial)

Nancy E. Dowd: Expanding the Framework of Family Issues:  Bringing Children’s Rights and Children’s Perspectives into Immigration

Sanna Mustasaari: Finnish Children or “Cubs of the Caliphate”? Jurisdiction and State ‘Response-ability’ in Human Rights Law, Private International Law and the Finnish Child Welfare Act

Laima Vaige:  ‘Listening to the Wind’ of Europeanisation? The Example of Cross-Border Recognition of Same-Sex Family Relationships in Poland

Andre artikler som ble lagt frem som papers på konferansen har også blitt publisert i andre kanaler:

Anniken Sørlie, 2018: Governing (trans)parenthood: The tenacious hold of biological connection and heterosexuality, In Dianne Otto (ed.),  Queering International Law: Possibilities, Alliances, Complicities, Risks.  Routledge.  ISBN 978-1-138-28991-8.  9.  s 171 - 190

Frank Høgholm Pedersen, 2019: Almindelige kriterier for påberåbelse af ordre public – specielt i relation til forældremyndighed på baggrund af surrogati-arrangementer. Tidsskrift for familie- og arverett, TFA.2019.99.2, p. 99-110.

Torun Kvisberg, 2019: Child Abduction Cases in the European Court Of Human Rights – Changing Views on the Child’s Best Interests. Oslo Law Review, Volume 6, No. 2-2019, p. 90–106

Tone Linn Wærstad, 2019: Muslimske brudegavers (mahr) rettslige status – noen refleksjoner. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 03 / 2019 (Volum 17)

Publisert 12. mai 2020 09:39 - Sist endret 5. sep. 2022 13:54