Publikasjoner

Publisert 24. juni 2022 10:54

I Norge kan saker om diskriminering behandles både av forvaltningsapparatet og av domstolene.
Det er forvaltningsapparatet som behandler de aller fleste sakene, og behandlingen i forvaltningssporet
omtales ofte som et «lavterskeltilbud». Camilla Winterstø har skrevet om dette lavterskeltilbudet for diskrimineringssaker.

Last ned rapporten (pdf).

Publisert 16. juni 2022 11:40

Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver på retten har en lang tradisjon som forskningsfelt på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Nå har arbeidet munnet ut i en ny antologi om kjønn og rett i jusstudiet.

Publisert 21. okt. 2021 15:30

Ny bok redigert av Anne Hellum og Anniken Sørlie: Frihet, likhet og mangfold. Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. Gyldendal 2021.

Publisert 12. sep. 2019 11:47

Vibeke Blaker Strand har publisert artikkelen

Interpreting the ECHR in its normative environment: interaction between the ECHR, the UN convention on the elimination of all forms of discrimination against women and the UN convention on the rights of the child

Publisert 7. aug. 2017 10:55

Lars Arnesen har publisert artikkelen "Bør retten anerkjenne mer enn to kjønn? –Retten til egen kjønnsidentitet og diskrimineringsvern på bakgrunn av lov om endring av juridisk kjønn" i Kritisk juss 02/2017.

Publisert 29. mars 2017 18:11

Boken "Potecting Muslim Minority Women's Human Rights at Divorce. Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International Law and Human Rights Law" er utgitt av NOMOS, Oslo legal studies.