Publikasjoner

Bildet kan inneholde: mennesker, sosial gruppe, samfunnet, begivenhet, team.
Publisert 26. nov. 2019 10:39

Patricia Kameri-Mbote, Anne Hellum, Julie Stewart, Ngeyi Ruth Kanyongolo & Mulela Margaret Munalula har skrevet artikkelen "Engendering and decolonising legal education: South-South and South-North co-operation". Artikkelen er tilgjengelig som open access her.

Publisert 16. sep. 2019 14:53

Anne Hellum & Ingunn Ikdahl has written the encyclopedia article on "The Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)" for the Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law, launched in September 2019.

The article is available from Max Planck Encyclopedias of International Law 

 

Publisert 12. sep. 2019 12:00

Vibeke Blaker Strand har publisert artikkelen 

Non-discrimination and equality as the foundations of peace i Resarch Handbook on International Law and Peace av Cecilia Baillet (red). 

 

Publisert 12. sep. 2019 11:47

Vibeke Blaker Strand har publisert artikkelen

Interpreting the ECHR in its normative environment: interaction between the ECHR, the UN convention on the elimination of all forms of discrimination against women and the UN convention on the rights of the child

Publisert 23. nov. 2018 08:16

Kirsten Sandberg har skrevet denne betenkningen på oppdrag fra Barnevoldsutvalget som er oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet. 

Publisert 18. sep. 2018 10:57

Nora Marie Haune Bornø har skrevet masteroppgaven "Likestillingsrelaterte utviklingstrekk i foreldrepengeordningen - en rettighetsanalyse".

Last ned oppgaven (pdf).

Publisert 6. sep. 2018 10:05

Åshild Marie Vige har skrevet masteroppgaven "I navnet, men ikke i gavnet. Idealer om straffegjennomføring og kvinners erfaringer med å sone i norske fengsler".

Last ned oppgaven (pdf).

Publisert 30. nov. 2017 09:47

Ida Gundersby Rognlien har skrevet masteroppgaven "Skyggedom av enkepensjonsdommen: En feministisk gjenskrivning av dommen inntatt i Rettstidende 2006 side 262".

Publisert 30. nov. 2017 09:42

Eli Karine Vik har skrevet masteroppgaven "Hvilke begrensninger oppstiller diskrimineringsvernet for religiøse arbeidsgiveres adgang til å nekte å ansette kandidater som lever i samboerskap?".

Publisert 7. aug. 2017 10:55

Lars Arnesen har publisert artikkelen "Bør retten anerkjenne mer enn to kjønn? –Retten til egen kjønnsidentitet og diskrimineringsvern på bakgrunn av lov om endring av juridisk kjønn" i Kritisk juss 02/2017.

Publisert 7. apr. 2017 13:46

Professorene Anne Hellum og Vibeke Blaker Strand retter blikket mot Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet i sin artikkel i Kritisk juss 01 / 2017 (Volum 53) .

Publisert 29. mars 2017 18:11

Boken "Potecting Muslim Minority Women's Human Rights at Divorce. Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International Law and Human Rights Law" er utgitt av NOMOS, Oslo legal studies.

Publisert 27. jan. 2017 11:57

Boken er redigert av Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand.

Publisert 21. okt. 2016 17:42

Andrea Gustavsson har skrevet masteroppgaven "Fra handling til identitet Troverdighetsvurderingen i seksualitetsbaserte asylsaker".

Publisert 23. sep. 2016 14:33

Lars Arnesen har skrevet masteroppgaven "Verken mann eller kvinne i pass og identitetspapirer. En utredning av internasjonale og nasjonale krav til kjønnsmarkører i identitetspapirer".