Håndhevingslabyrinten – Om individuelle klagere i diskrimineringsvernets nye håndhevingsstruktur

Vibeke Blaker Strand og Anne Hellum har skrevet artikkelen "Håndhevingslabyrinten – Om individuelle klagere i diskrimineringsvernets nye håndhevingsstruktur".

I juni 2017 vedtok Stortinget to nye lover som har som formål å forenkle og effektivisere vernet mot diskriminering og trakassering. I denne kommentaren trekker forfatterne fram ulike utfordringer ved det diskrimineringsrettslige håndhevingssystemet, med særlig vekt på denne reformen, og viser ved hjelp av utvalgte eksempler hvordan diskrimineringsvernet i dag håndheves gjennom det de mener har utviklet seg til en håndhevingslabyrint hvor enkeltpersoner i stor grad må finne rett vei på egen hånd.

 

Referanse

Strand, Vibeke Blaker; Hellum, Anne (2022): Håndhevingslabyrinten – Om individuelle klagere i diskrimineringsvernets nye håndhevingsstruktur. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 145 – 155.

Publisert 29. juni 2022 19:04 - Sist endret 29. juni 2022 19:04