Kvinnerettslig skriftserie nr.111/2022 : Innvandrerkvinners rettssikkerhet

Assia Chelaghma har skrevet en masteroppgave om "En rettsdogmatisk, rettssosiologisk og rettspolitisk studie av den rettslige og faktiske
posisjonen til innvandrerkvinner på familieinnvandring med ektefelle, med hovedvekt
på utlendingsloven § 40 (3), § 53 (1) b og § 62."

Last ned rapporten (pdf).

 

Publisert 24. juni 2022 11:07 - Sist endret 24. juni 2022 11:07