Kvinnerettslig skriftserie nr. 109/2021 - "En diskrimineringsrettslig analyse av reglene om etablering av medmorskap etter assistert befruktning med donorsæd til kvinner i likekjønnede ekteskap"

Thea Borkhus Gabrielsen har skrevet masteroppgaven " Mor, barn og ...? En diskrimineringsrettslig analyse av reglene om etablering av medmorskap etter assistert befruktning med donorsæd til kvinner i likekjønnede ekteskap".

 

Last ned rapporten (pdf).

Publisert 19. mai 2021 14:06 - Sist endret 19. mai 2021 14:06