Ny artikkel: Engendering and decolonising legal education

Patricia Kameri-Mbote, Anne Hellum, Julie Stewart, Ngeyi Ruth Kanyongolo & Mulela Margaret Munalula har skrevet artikkelen "Engendering and decolonising legal education: South-South and South-North co-operation". Artikkelen er tilgjengelig som open access her.

Bildet kan inneholde: mennesker, sosial gruppe, samfunnet, begivenhet, team.

Foto: SERCWL. Fire av fem artikkelforfattere

Artikkelen er publisert i samlingen "Sharing Knowledge, Transforming Societies: The Norhed Programme 2013-2020", Halvorsen, Orgeret & Krøvel (red), utgitt av African Minds i 2019.

Diskusjonen om hvorvidt juridisk utdanning er kjønnet og bidrar til ulikestilling, oppstod ved afrikanske jusfakulteter på 1980-tallet. Forskere som var opptatt av kvinners stilling i retten og samfunnet kom med kritikk som viste hvordan den tradisjonelle rettsvitenskap behandlet kvinner som annenrangs borgere -  "den andre" (otherness) . Denne diskusjonen oppstod i en kontekst der kolonilovgivning fortsatt preget retten og fortrengte anerkjennelsen av andre normative tradisjoner, til tross for at koloniseringen av afrikanske stater hadde opphørt. Behovet for en kritisk undersøkelse av rettsvitenskap og juridiske aktører og institusjoners rolle i å opprettholde koloniale tradisjoner stod sentralt i afrikansk rettsforskning på 1970- og 1980-tallet. Forskere fra det sørlige og østlige Afrika utviklet i samarbeid med skandinaviske forskere en kvinnerettslig tilnærming som tok utgangspunkt i ulike grupper afrikanske kvinners situasjon. Denne forskningen var kritisk til  den sterke tendensen til vestlig rettsimport. Den ga opphav til  forskning som med utgangspunkt i samspillet mellom kvinners menneskerettigheter og endringer i lokale rettsoppfatninger ga opphav til endringer  i familierett, arverett, strafferett og eiendomsrett. En del av denne forskningen er samlet i North-South legal perspectives series som utgis på det Zimbabwiske forlaget Weaver Press.

Publisert 26. nov. 2019 10:39 - Sist endret 26. nov. 2019 16:11