English version of this page

Avhandling, bedømmelse og disputas - Ph.d.

Avhandlingen: krav og retningslinjer

 • Form, lengde, språk, kappe
 • Medforfatter
 • Tidsbruk
 • Retningslinjer og ressurser
 • Offentliggjøring

Innlevering og trykking

 • Når skjer innlevering?
 • Hvor leveres avhandlingen?
 • I hvilket format skjer innleveringen?
 • Hva skjer etter innlevering?
 • Underkjent avhandling - ny innlevering
 • Trykking

Bedømmelse av avhandlingen

 • Hvem bedømmer?
 • Hvor lang tid tar det?
 • Innstillingen
 • Hvordan klager man?

Prøveforelesning og disputas

 • Prøveforelesning med informasjon om bedømmelse
 • Disputas med informasjon om bedømmelse

Doktormiddag og kreering

Det er ingen plikt å arrangere en doktormiddag, men det er vanlig å ha en form for markering.

På kreeringssemonien kreerer Rektor deg til philosophiae doctor av Universitetet i Oslo.

For disputasleder og bedømmelseskomite