Hvordan skrive et populærvitenskapelig sammendrag

Sammendraget av avhandlingen din, som du etter forskriftens §17.1 må levere, skal være popularisert og tilrettelagt for en bredere målgruppe. Her får du tips til hvordan dette kan gjøres.

Bruk gjerne fakultetets kommunikasjonsrådgiver dersom du trenger hjelp og veiledning underveis i arbeidet med sammendraget. Sammendraget sendes kommunikasjonsseksjonen ved fakultetet senest to uker før annonsering.

Du får tilbakemedlinger på sammendraget ditt, samt tilbud om hjelp til å kommunisere ut forskningen i media. Sammendraget publiseres på disputasannonseringen på UiOs nettsider.

Tips

Forklar hva din forskning har å si for folk utenfor ditt fagfelt. Tenk samfunnsnytte og anvendbarhet. Hva er nytt? Bruk gjerne konkrete eksempler.

Overskrift: Lag en poengtert og kort tittel som fanger interessen og spisser budskapet

Det viktigste først: Begynn med konklusjonen - hva har du funnet ut?

Hovedpoeng: Konsentrer deg om ett hovedpoeng, ikke hele avhandlingen

Unngå detaljer: Tenk hovedlinjer - unngå forbehold og presiseringer

Aktive setninger: bruk direkte språk, unngå "man" og passive former

Skriv kort: En tredels side med enkel linjeavstand

Skriv enkelt: Bruk dagligspråk, unngå faguttrykk

Siter deg selv: Bruk gjerne egne spissformuleringer eller sitater fra avhandlingen

Les gjerne pressemeldingen høyt for en venn som ikke er akademiker. Forstår han eller hun innholdet? Hvis teksten egner seg godt til høytlesning, vil den nesten alltid flyte godt i skriftlig form også.

Foto

Husk å sende med et digitalt høyoppløselig bilde av deg selv. Du må i forkant avklare med fotografen at bildet kan publiseres på nett. Legg ved navn på fotograf samt informasjon om hvem som har copyright på bildet. Du kan også ta kontakt med fakultetets kommunikasjonsseksjon for hjelp til å få tatt et bilde.

Publisert 19. mai 2015 09:22 - Sist endret 3. nov. 2015 09:25