English version of this page

Doktormiddag og kreering

Det er ingen plikt å arrangere en doktormiddag, men det er vanlig å ha en form for markering.

På kreeringssemonien kreerer Rektor deg til philosophiae doctor av Universitetet i Oslo.

Doktormiddag

Det er ingen plikt å arrangere en doktormiddag, men det er vanlig å ha en form for markering. Markeringen skal skje samme ettermiddag/ kveld som disputasen.  Om denne markeringen er en stor middag eller et enkelt koldtbord i forlengelsen av disputasen er opp til kandidaten selv.

Middagen er offisiell, men kan ha en mindre offisiell siste del.  Disputaslederen, komitéens medlemmer, veileder og instituttleder er selvskrevne gjester på middagen. I tillegg er det naturlig å be personer som har stått en nær i arbeidet med avhandlingen, inkludert familie.

Det er ingen faste regler for eventuell bordplassering, men en bør sørge for at doktoranden med ledsager, bedømmelseskomitéens medlemmer, disputasleder og hovedveileder havner sentralt, ev. ved et hovedbord.

Taler

Følgende personer bør si noe gjerne i oppsatt rekkefølge, det kan være lurt med en toastmaster:

  • Doktoranden (med takk til universitetet, komitéen, fagmiljøet, familie, mv.)
  • Disputasens leder/representant for Universitetet
  • Hovedveileder/representant for fagmiljøet
  • Komitéen ved tredjeopponenten.

Kostnader, mulig fratrekk på skatten

Doktoranden må selv dekke utgiftene til middagen. Noen velger å be om en egenandel fra familie og venner. Komité, veileder, disputas- og i-leder  bør ikke avkreves egenandel. Du kan trekke fra noen av utgiftene på skatten etter Skattelovens § 6-43, les mer om hvordan på Skatteetatens sider

Kreering

På grunnlag av fakultetets innberetning om at opplæringsdelen, avhandlingen og doktorgradsprøven er godkjent, kreerer Rektor kandidaten til philosophiae doctor av Universitetet i Oslo. Dette markeres med en seremoni - kreering  i Universitetets Aula. Det avholdes 4 kreeringssermonier i løpet av ett år. Det er disputasdatoen din som bestemmer kreeringsdatoen.

Publisert 17. apr. 2015 11:12 - Sist endret 21. sep. 2015 18:34