English version of this page

Trykking av avhandlingen

Fakultetet skal normalt ha den ferdig trykte avhandlingen senest 3 uker før disputas slik at den kan offentliggjøres og sendes til bibliotek.

Om trykking

Når det foreligger en positiv innstilling fra bedømmelseskomiteen på avhandlingen din, skal du trykke avhandlingen. Per i dag har fakultetet avtale med Reprosentralen og du vil ha den direkte kontakten med forlaget og dette gjøres da via deres nettsider. Du må også fylle ut et rekvisisjonsskjema i samsvar med ditt Institutt

Leveringstid

Du må levere bestillingen 4-5 uker før disputas.

Trykketid: 5 virkedager. I høysesong (mai-juni og november-desember) kan trykketiden bli 6-8 dager.

* fakultetet må ha avhandlingene ca 3 uker før disputas slik at vi får sendt dem ut, de skal være offentlig tilgjengelig 2 uker før disputas
(se §17.2 Offentliggjøring)

Skriftserie

Avhandlingen blir trykket i en skriftserie, serien regnes ikke som ordinær publikasjon, men som opptrykk, og regnes derfor ikke som vitenskapelig publikasjon.

Antall eksemplarer

Det skal trykkes minimum 50 eksemplarer. Disse brukes til avlevering til Nasjonalbibliotek, komité, fagmiljø og noen til distribusjon for fremmøtte på disputasen.

Flere av instituttene  velger å trykke opp ekstra eksemplarer med det samme, Ønsker du å trykke opp flere eksemplarer i etterkant av disputas, kan du henvende seg til Akademika forlag. De har elektronisk kopi av avhandlingen liggende i sine arkiver i 10 år.

DUO

DUO er UiOs vitenarkiv, og ligger åpent tilgjengelig på internett. Hvis du ikke skal bearbeide avhandlingen for bokutgivelse, oppfordres du til å offentliggjøre avhandlingen din i DUO.

Publisert 21. mai 2015 13:13 - Sist endret 30. aug. 2017 15:23