English version of this page

Avhandlingen: krav og retningslinjer

En ph.d.-avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til faglig nivå, metode og etiske krav. Den skal ikke være mer omfattende enn at den kan skrives innenfor doktorgradsprogrammets rammer, normert til 3 års nettotid.

Du bør begynne å skrive fra dag en!

Avhandlingens omfang og nivå:

Avhandlingen kan bestå av ett sammenhengende arbeid (monografi) eller av flere mindre arbeider (artikkelbasert avhandling). Fortsatt er monografien vanligst ved fakultetet.
På Juridisk fakultet er det en ordbegrensning på ph.d.- avhandlingen som sier at en avhandling normalt bør bestå av mellom 100 000 og 150 000 ord. For at en ph.d- avhandling skal bli bedømt, må den ikke bestå av flere enn 200 000 ord. De juridiske fakultetene i Bergen og Oslo har felles retningslinjer for nivået på juridiske avhandlinger (pdf).

Artikkelbasert avhandling

Fakultetet har egne Veiledende retningslinjer for doktoravhandlinger innlevert ved Det juridiske fakultet. Disse er basert på UiOs sentrale retningslinjer.

Medforfatter

Har du medforfattere til en eller flere av artiklene,  må du dokumentere omfanget av medforfatterskapet og din innsats i de enkelte arbeidene gjennom erklæringer fra medforfatterne. Du leverer inn utfylt og signert medforfattererklæring sammen med avhandlingen når den leveres til bedømmelse. Les også om medforfatterskap på nettsidene til Forskningsetisk bibliotek.

Språk

Doktoravhandlingen skal normalt skrives på norsk eller engelsk. Dersom du ønsker å skrive avhandlingen på annet språk enn norsk eller engelsk, må det søkes om tillatelse til dette ved opptak på ph.d.-programmet.

Offentliggjøring av avhandlingen

Avhandlingen skal gjøres offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasdato. Fakultetet betaler for trykking av 50 eksemplarer.

Ressurser

 

Logo PhD on track

Nettstedet PhD on track gir deg støtte til søk, sitering, referering, publisering, evaluering og ranking.

 

Publisert 17. apr. 2015 11:06 - Sist endret 26. sep. 2022 10:13