English version of this page

Avhandlingen: krav og retningslinjer

En ph.d.-avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til faglig nivå, metode og etiske krav. Den skal ikke være mer omfattende enn at den kan skrives innenfor doktorgradsprogrammets rammer, normert til 3 års nettotid.

Du bør begynne å skrive fra dag en!

Avhandlingens omfang og nivå:

Avhandlingen kan bestå av ett sammenhengende arbeid (monografi) eller av flere mindre arbeider (artikkelbasert avhandling). Fortsatt er monografien vanligst ved fakultetet.
På Juridisk fakultet er det en ordbegrensning på ph.d.- avhandlingen som sier at en avhandling normalt bør bestå av mellom 100 000 og 150 000 ord. For at en ph.d- avhandling skal bli bedømt, må den ikke bestå av flere enn 200 000 ord. De juridiske fakultetene i Bergen og Oslo har felles retningslinjer for nivået på juridiske avhandlinger (pdf).

Artikkelbasert avhandling

UiO sentralt har Veiledende retningslinjer for doktoravhandlinger som består av flere mindre arbeider (artikkelbaserte avhandlinger). Fakultetet har ikke krav til minimum antall artikler som skal inngå i en artikkelbasert avhandling eller egne retningslinjer om kappen. Se gjerne andre fakulteters retningslinjer.

Antall artikler og kappe

Fakultetet har ikke krav til minimum antall artikler som skal inngå i en artikkelbasert avhandling eller egne retningslinjer om kappen. Se gjerne andre fakulteters retningslinjer for tips og ideer.

Medforfatter

Har du medforfattere til en eller flere av artiklene,  må du dokumentere omfanget av medforfatterskapet og din innsats i de enkelte arbeidene gjennom erklæringer fra medforfatterne. Du leverer inn utfylt og signert medforfattererklæring sammen med avhandlingen når den leveres til bedømmelse. Les også om medforfatterskap på nettsidene til Forskningsetisk bibliotek.

Språk

Doktoravhandlingen skal normalt skrives på norsk eller engelsk. Dersom du ønsker å skrive avhandlingen på annet språk enn norsk eller engelsk, må det søkes om tillatelse til dette ved opptak på ph.d.-programmet.

Offentliggjøring av avhandlingen

Avhandlingen skal gjøres offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasdato. Fakultetet betaler for trykking av 50 eksemplarer.

Publisert 17. apr. 2015 11:06 - Sist endret 10. des. 2017 14:11