English version of this page

Ordbegrensning for doktorgradsavhandlinger ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

En ph.d.-avhandling ved Det juridiske fakultet bør normalt bestå av mellom 100 000 og 150 000 ord. For at en ph.d- avhandling skal bli bedømt, må den ikke bestå av flere enn 200 000 ord.

Maksimalbegrensningen trådte i kraft for avhandlinger som leveres fra og med 01.08.09. Dette ble vedtatt av Programrådet for forskerutdanning (PFF) 5.mars 2008.

Hva som medregnes

Forord, innholdsfortegnelse, registre, vedlegg og litteraturliste regnes ikke med. Fotnoter og sluttnoter skal medregnes. Sidebegrensningen innebærer ingen endring av kvalitetskravene.

 

 

Publisert 19. mai 2015 08:48 - Sist endret 3. nov. 2015 09:25