English version of this page

Disputas og prøveforelesning

Doktorgradsprøven for ph.d.-graden består av en prøveforelesning over oppgitt emne og ett offentlig forsvar av avhandlingen, disputas.

Det er som regel en i dekanatet som leder doktorgradsprøven.

Prøveforelesning

På prøveforelesningen skal du vise at du kan tilegne deg nytt stoff og formidle dette innenfor en undervisningstime. Tittel for prøveforelesning fastsettes av bedømmelseskomiteen og kunngjøres for deg 10 virkedager før forelesningen.

Prosedyre for prøveforelesning

Som regel gjennomføres prøveforelesningen samme dag som disputasen. Unntak fra dette kan i særskilte tilfeller innvilges der det er hensiktsmessig å spille inn prøveforelesningen i forkant (f.eks. der komitemedlemmer deltar via zoom). Den som leder prøveforelesningen  ønsker velkommen til prøveforelesningen og introduserer deg som kandidat. Bedømmelseskomiteen er til stede for å vurdere om prøveforelesningen er bestått.

Disputas (offentlig forsvar av avhandlingen)

En disputas er et åpent arrangement der du som kandidat (doktorand) offentlig presenterer og forsvarer den ferdige doktorgradsavhandlingen overfor to kritiske opponenter fra den sakkyndige bedømmelseskomiteen. Disputasen skal normalt finne sted 2 måneder etter positiv bedømmelse.

Publisert 15. mai 2015 15:16 - Sist endret 20. sep. 2022 14:43