Mentorordningen for kvinnlige stipendiater

Mentorordningen har som formål å sikre kvinnelige stipendiater ved fakultetet bedre oppfølging.

Fakultetet har siden 2005 fått likestillingsmidler fra universitetet sentralt til igangsetting og gjennomføring av denne ordningen.

Arbeidsmiljøet ditt er viktig

Mentorordningen har som utgangspunkt at mentor og adept skal tilhøre samme fakultet, men ulike institutter. Ettersom arbeidsmiljø er identifisert som et viktig område når det gjelder rekruttering til stillinger ved fakultetet, mener Likestillings-og mangfoldsutvalget (LiMU) at enkle tiltak som å blande personer fra forskjellige fagmiljø, på tvers av instituttgrenser, og på tvers av alder eller andre parametre, kan gi adepten bedre tilhørighet til fakultetet og derfor ha en positiv virkning på arbeidsmiljøet.

Det er opp til adepten å bestemme hvilke spørsmål som skal diskuteres, men det er likevel forutsetningen at spørsmål av ren faglig karakter, knyttet til adeptens avhandling, fortsatt skal ligge hos veilederen. Mentors rolle er å gi råd og støtte, bidra til selvutvikling og trygghet, og introdusere adepten til et større nettverk ved fakultetet. Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU) minner om at mentor har taushetsplikt, og om dokumentet Etiske retningslinjer for veiledere ved Universitetet i Oslo.

Å velge mentor

Man har god erfaring med at stipendiatene selv velger seg en mentor, men LiMU formidler gjerne kontakten hvis det er hensiktsmessig. LiMU kan også være behjelpelig med å finne forslag til mentorer. Omfanget er maksimert til 10 timer i året, dvs. fem samtaler à to timers varighet, fortrinnsvis to ganger i høstsemesteret og tre ganger i vårsemesteret.

E-postliste

Kvinnlige stipendiater kan bli satt på en felles mailingliste og motta informasjon fra LiMU. De stipendiatene som har deltatt i mentorordningen frem til nå, gir uttrykk for at det er en nyttig ordning som bør fortsette.

 

For mer informasjon, se LiMUs nettsider 

Publisert 18. mai 2015 10:10 - Sist endret 18. mars 2016 13:04