Direktestrømming fra Lovkonferansen 2019

Hvilke sesjoner som er i hvilket lokale fremgår av programmet.