Publikasjoner - Side 2

Bildet kan inneholde: natur, produkt, wildflower, organisme, vår, fjær.
Publisert 20. sep. 2019 09:43

av David R. Goyes og Nigel South

Published Sep. 18, 2019 10:21 AM

Forthcoming monograph by postdoctoral fellow Tommaso Pavone

Published Sep. 13, 2019 2:34 PM

Article by Vegard Tørstad, published in Environmental Science & Policy.

Published Sep. 12, 2019 8:46 AM

Article by Juan Pablo Pérez León Acevedo, published in Liora Lazarus and Ben Goodman (eds.) Security and Human Rights, Hart publishing.

Published Sep. 12, 2019 8:31 AM

Book chapter by Juan-Pablo Pérez-León-Acevedo, published in Martin Scheinin (ed.) Human Rights Norms in ‘Other’ International Courts, Cambridge University Press.

Published Sep. 12, 2019 8:23 AM

Article in International Journal of Transitional Justice by Leiry Cornejo Chavez, Juan-Pablo Pérez-León-Acevedo and Jemima García-Godos.

Image may contain: text, font.
Published Sep. 3, 2019 2:49 PM

Edited by Alla Podznakova

Henter forslag fra Google
Published Sep. 3, 2019 1:44 PM

Edited by Eduardo G. Pereira, University of Eastern Finland, Finland and Researcher, Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo and Henrik Bjørnebye, Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo, Norway

Oversikt over arveretten - omslag
Publisert 2. sep. 2019 13:59

Peter Lødrup og John Asland

Publisert 28. aug. 2019 14:25

- 2. utgave

Ole-Andreas Rognstad

Bildet kan inneholde: tekst, brosjyre, design, materiell eiendom, font.
Publisert 27. aug. 2019 15:52

av Kristin Bergtora Sandvik mfl. 

Published Aug. 23, 2019 4:29 PM

Book written by Silje Hermansen

Omslag for CompLex 2019-02
Publisert 20. aug. 2019 13:17

Hva er en automatisert avgjørelse og hva er «relevant informasjon om den underliggende logikken» for avgjørelsen?

2019-02, Jens Andresen Osberg

Published Aug. 15, 2019 11:54 AM
Bildet kan inneholde: rød, tekst, bokomslag, font, tekstil.
Publisert 7. aug. 2019 13:24

av May-Len Skilbrei

Published Aug. 6, 2019 11:40 AM

Article by Juan-Pablo Pérez-León-Acevedo, published in Journal of International Criminal Justice.

Published Aug. 6, 2019 10:01 AM

Article by Joanna Nicholson, published in Journal of International Criminal Justice.

Published Aug. 6, 2019 9:59 AM

Symposium in Journal of International Criminal Justice, edited by Joanna Nicholson and Juan-Pablo Pérez-León-Acevedo.

Published Aug. 5, 2019 3:06 PM

Anthology edited by Freya Baetens.

Publisert 31. juli 2019 11:06

av Leif Petter Olaussen

Publisert 30. juli 2019 14:15

Maria de Michelis Sperre har skrevet masteroppgaven "Folketrygdloven i møte med medmødres overlappende graviditeter. En trygde- og diskrimineringsrettslig analyse av folketrygdloven § 14-10 tredje ledd annet punktum". 

Last ned oppgaven (pdf)

Bildet kan inneholde: produkt, rom, møbler, gulv, mikrobølgeovn.
Publisert 5. juli 2019 09:38

av Rachel Condry og Peter Scharff Smith

Bildet kan inneholde: tekst, font, grønn, produkt, design.
Publisert 2. juli 2019 14:04

av Liridona Gashi, Willy Pedersen og Thomas Ugelvik

Omslag for CompLex 2019-01
Publisert 19. juni 2019 14:07

 - Om kravet til at informasjonssamfunnstjenesten må være tilbudt "directly" til et barn.

Med EUs vedtakelse av personvernforordningen ble barns personopplysningsvern for første gang eksplisitt regulert i det EU-rettslige regelverket. Gjennom inkorporasjonen i personopplysningsloven ble dette gjeldende norsk rett.

2019-01, Baran Farsijani

Bildet kan inneholde: Linje, Font, Diagram, Parallell, Arkitektur.
Publisert 7. juni 2019 16:10

av Mareile Kaufmann