Publikasjoner - Side 3

Image may contain: Text, Font.
Published Sep. 21, 2020 1:20 PM

Professor Gentian Zyberi, director of the Norwegian Centre for Human Rights, has recently published a book chapter on "The Shaping of the Notion of ‘Control’ in the Law on International Responsibility by Certain International and Regional Courts" in an edited book by Rogier Bartels, Jeroen C. van den Boogaard, Paul A. L. Ducheine, Eric Pouw, and Joop Voetelink, entitled "Military Operations and the Notion of Control Under International Law: Liber Amicorum Terry D. Gill". This chapter analyzes the use and the shaping of the notion of "control" through several landmark decisions issued by selected key international and regional courts. The book is published by TMC Asser Press through Springer.

Bildet kan inneholde: tekst, historie, skrift, arkitektur.
Publisert 15. sep. 2020 11:21

Harald Irgens-Jensen (red.) og Camilla Vislie (red.)

Immaterialretten får større betydning for økonomi og samfunn, og den blir stadig mer kompleks. Samtidig må vi ikke miste dens nære sammenheng med annen formuerett, i første rekke kontraktsretten og erstatningsretten, av syne.

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, plakat.
Publisert 11. sep. 2020 14:39

Hvorfor betaler multinasjonale konserner lite skatt, og hva kan statene gjøre med det?

Av Frederik Zimmer

Bildet kan inneholde: tekst, historie, skrift, arkitektur.
Publisert 11. sep. 2020 11:16

Av Katrine Kjærheim Fredwall

Både i samlivet og ved samlivsbrudd kan det være behov for formuerettslige korreksjonsmekanismer som sikrer et rimelig økonomisk resultat.

Bildet kan inneholde: tekst, historie, skrift, arkitektur.
Publisert 3. sep. 2020 11:36

Av Olav Torvund

«Ytringsfrihet og medieregulering» gir en innføring i medierett og behandler emner som pressens rolle, ytringsfrihetens grenser, ansvaret og de rettslige rammene for ytringsfriheten.

Image may contain: Text, Green, Font.
Published Aug. 25, 2020 4:17 PM

The book provides a comprehensive description and critique of the key issues that must be addressed by nations, and of the current international, regional, and national law and policy in this field. With thousands of offshore oil and gas platforms in place across the globe, the decommissioning of these ageing installations is becoming of increasing concern to regulators, industry and other stakeholders in the marine environment.