Publikasjoner - Side 4

PrivIus 211
Publisert 24. aug. 2020 09:09

- Vilkårene for å pålegge sin nabo en beitegjerdeplikt og de erstatningsrettslige konsevensene av å ikke holde beitegjerde

v/Elling Vincent Disen Sucarrat

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 212 - 2020