Publikasjoner - Side 4

Publisert 7. mars 2019 15:04

av Kristin Bergora Sandvik.

Publisert 7. mars 2019 14:52

av Elisiv Bakketeig og May-Len Skilbrei

Publisert 27. feb. 2019 10:24

av Kim Møller og Sveinung Sandberg

Publisert 27. feb. 2019 09:52

av Sveinung Sandberg

Publisert 19. feb. 2019 15:32

av Martin Nøkleberg

Published Feb. 15, 2019 11:39 AM

Article by Juan Pablo Pérez León Acevedo, published in International Criminal Law Review. 

Published Feb. 6, 2019 4:01 PM

Book chapter by Freya Baetens.

Published Feb. 6, 2019 3:58 PM

Book chapter by Freya Baetens

Omslag for CompLex 2018-04
Publisert 5. feb. 2019 09:52

The rights and freedoms protected under EU data protection law apply to individuals whose personal data are processed. Obligations and liabilities are imposed on the person or entity that processes the individuals’ personal data. The extent of such obligations will vary depending on whether the body is considered a controller or a processor.

2018-04, Andreas G. Meyer

Omslag for CompLex 2018-03
Publisert 5. feb. 2019 09:52

Det norske systemet for elektrisitetsforsyning gjennomgår i disse dager store endringer, i form av introduksjon av «smarte strømmålere» og «Elhub». Det nye systemet vil innhente og behandle informasjon om strømforbruk og forbruksmønstre fra den enkelte strømmåler.

2018-03, Ida Collett Sælør

Omslag for CompLex 2018-02
Publisert 5. feb. 2019 09:52

Denne oppgaven tar for seg spørsmål knyttet til teknisk og språklig kvalitet i lovgivningen. Hovedfokuset har vært å belyse to forskningsspørsmål. Det første forskningsspørsmålet dreier seg om hvilke krav som stilles til utarbeidelsen og utformingen til lover. Det andre forskningsspørsmålet jeg har forsøkt å svare på, gjelder departementenes sikring av teknisk og språklig kvalitet i lovgivningen

2018-02, Ida Marie Vangen

Omslag for CompLex 2018-01
Publisert 5. feb. 2019 09:52

Formålet med litteraturstudien er å gi en systematisk og oversiktlig gjennomgang av faglitteratur for å identifisere ulike typer anvendelser av maskinlæring innen det juridiske feltet. Studien omfatter altså ikke rettsdogmatiske og rettspolitiske drøftelser mv. av maskinlæring, men er begrenset til kartlegging av anvendelser slik situasjonen var ved årsskriftet 2017/2018.

2018-01, Kjetil Løyland

Publisert 5. feb. 2019 09:52

Våren 2015 inngikk Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Senter for rettsinformatikk (SERI) et samarbeid om forskning vedrørende digitalisering av byggsektoren. Det ble i den forbindelse avtalt et forprosjekt for å kartlegge to nærmere bestemte problemområder («Kartleggingsprosjektet»). Forprosjektet skal legge grunnlag for å vurdere om og eventuelt hvordan videre forskning vedrørende digitalisering av bygningsretten bør legges opp.

2016-03, Dag Wiese Schartum og Cathrine Silju Eide[nid:461]

Omslag for CompLex 2016-02
Publisert 5. feb. 2019 09:52

Gjennomgang av reglene om samtykke etter personopplysningsloven og forslag til samtykkerutine som felles IKT-komponent 

2016-02, Dag Wiese Schartum og Kjetil Wick Sætre

Omslag for CompLex 2016-01
Publisert 5. feb. 2019 09:52

Prioriteringsrekkefølge mellom de rettslige grunnlagene i personopplysningsloven § 8

2016-01, Elisabeth Krauss Amundsen

Omslag for CompLex 2015-02
Publisert 5. feb. 2019 09:52

Bokens rettslige drøftelser er knyttet til sentrale spørsmål som vil være av interesse for enhver som ønsker å fordype seg i personopplysningsretten.

2015-02, Thomas Olsen

Omslag for CompLex 2015-01
Publisert 5. feb. 2019 09:52

Digital kryptovaluta og merverdiavgift

2015-01, Mørch, Morten Hassel

Omslag for CompLex 2014-04
Publisert 5. feb. 2019 09:52

Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og høyskoler : foreløpige resultater

2014-04, Tommy Tranvik

Omslag for CompLex 2014-03
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Kontraktsregulering av smidig programvareutvikling - Hvilke kontraktsmekanismer kan bidra til at it-prosjekt som benytter smidig programvareutvikling lykkes?

2014-03, Dan Sørensen

Omslag for CompLex 2014-02
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Broken Copyright : a digital copyright exchange as a solution to copyright infringement

2014-02, Marius Røe Nåvik

Omslag for CompLex 2014-01
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Use of personal locationdata by the police : technologies, experiences and assessment of effects

2014-01, Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2013-04
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Linn Catrine Sjølund: Forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidssøkers personvern

Ingrid Ellingsen Gran: Yttergrensene for vederlagsretten ved offentlig fremføring av lydopptak

2013-04, Linn Catrine Sjølund og Ingrid Ellingsen Gran

Omslag for CompLex 2013-03
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet

2013-03, Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2013-02
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Det gjennomsiktige arbeidslivet : erfaringer med feltteknologi i utvalgte yrker

2013-02, Tommy Tranvik

Omslag for CompLex 2013-01
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Retten til ikke å vite

2013-01, Marit Stubø