Publikasjoner - Side 5

Publisert 15. apr. 2020 10:33

Prosjektet Praktikum med JURK var et pilotprosjekt om studentaktiv læring i  likestillings- og diskrimineringsrett. Det ble initiert av fakultet i samarbeid med CELL. JURK og faglærer i likestillings- og diskrimineringsrett. Evalueringen gir en beskrivelse og vurdering av pilotprosjektet som blir videreutviklet og  videreført  høsten 2020 med støtte fra CELL.

Last ned rapporten (pdf).

Bokomslag til boken Smarte forhandlinger
Publisert 24. mars 2020 13:21

Sverre Blandhols Smarte forhandlinger forhandlinger henvender seg til dem som ønsker å bli bedre til å forhandle, enten de har mye eller lite erfaring.

Published Feb. 14, 2020 2:48 PM

Interview with President Yusuf – President of the International Court of Justice by Freya Baetens and Pierre Bodeau-Livinec, published in The Law & Practice of International Courts and Tribunals.