Publikasjoner - Side 5

Omslag for CompLex 2012-02
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Darren Read – Network Neutrality Dag Wiese Schartum – Rettslige aspekter ved analyse av bruksmønstre knyttet til digitale TV-sendinger  

2012-02, Darren Read og Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2012-01
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen – Fra kontrollør til aktør: Behov for nye roller for fagdepartementene i styring av tverrgående IKT-prosjekter? Arild Jansen, Tommy Tranvik – IT governance in Norwegian public sector – business as usual? Arild Jansen – The functions of ICT in public sector and its impact on governancE

2012-01, Arild Jansen, Ivar Berg-Jacobsen og Tommy Tranvik

Omslag for CompLex 2011-06
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Dag Wiese Schartum - Legaldefinisjoner i nyere norske lover

Marius Raugstad, Ivar Berg-Jacobsen - Legaldefinisjoner og juridisk interoperabilitet i helsesektoren

2011-06, Dag Wiese Schartum, Marius Raugstad og Ivar Berg-Jacobsen

Omslag for CompLex 2011-05
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern - en gjennomgang av norsk rettspraksis

2011-05, Mette Borchgrevink

Omslag for CompLex 2011-04
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970 - 2010

2011-04, Anne Gunn B. Bekken

Omslag for CompLex 2011-03
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Automatisert inndragning

2011-03, Inger Marie Sunde

Omslag for CompLex 2011-02
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Tilgang til og videreformidling av helseopplysninger - regulering og kontroll på tvers av IT-systemer og organisatoriske grenser

2011-02, Herbjørn Andresen

Omslag for CompLex 2011-01
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Styring av den elektroniske forvaltning i Norge - en tilstandsrapport - en undersøkelse av departementenes vektlegging av samhandling og samarbeid i sin IT-styring

2011-01, Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen

Omslag for CompLex 2010-05
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk forvaltning - Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i offentlig forvaltning

2010-05, Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2010-04
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Personvern og trafikksikkerhetsteknologi

2010-04, Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2010-03
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Extended Collective Licences - the compatibility of the nordic solution with the international conventions and EC law

2010-03, Christian Rydning

Omslag for CompLex 2010-02
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Air passenger data protection - data transfer from the European Union to the United States

2010-02, Olga Mironenko

Omslag for CompLex 2010-01
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Using citation analysis techniques for computer-assisted legal research in continental jurisdictions

2010-01, Anton Geist

Omslag for CompLex 2009-05
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Anvendelse av straffeloven § 343 hvor det handles mot et konvensjonsstridig ytringsforbud fastlagt ved midlertidig forføyning

2009-05, Ranveig Tufte Fjerdrumsmoen

Omslag for CompLex 2009-04
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Personvern og informasjonssikkerhet - En studie av rettsreglers etterlevelse i kommunal sektor

2009-04, Tommy Tranvik

Omslag for CompLex 2009-03
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Vurdering av personvernnemndas praksis 2001 - 2008

2009-03, Peter Blume

Omslag for CompLex 2009-02
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Legal Issues regarding Whois Databases

2009-02, Dana Irina Cojocarasu

Omslag for CompLex 2009-01
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Åpen programvare - noen rettslige problemstillinger

2009-01, Odd Randgaard Kleiva

Omslag for CompLex 2008-08
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Rett og rimelighet i moralsk belysning - og andre grunnproblemer i norsk rettsliv

2008-08, Jens Petter Berg

Omslag for CompLex 2008-07
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Vern av tekniske beskyttelsessystemer etter åndsverkslovens § 53a

2008-07, Andreas Norum

Omslag for CompLex 2008-06
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Grunnloven § 100 (4) som hinder for bruk av midlertidige forføyninger mot ytringer - med spesielt fokus på forestående, antatte opphavsrettskrenkelser

2008-06, Frederik Langeland

Omslag for CompLex 2008-05
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Telekirurgi i et rettslig perspektiv - med spesiell vekt på etikk, samtykke og ansvar

2008-05, Bjørn Ivar Christie Østberg

Omslag for CompLex 2008-04
Publisert 5. feb. 2019 09:49

IT-støtte for arbeid med lovsaker

2008-04, Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2008-03
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Juristopia - Semantic Wiki for legal information

2008-03, Ole Christian Rynning

Omslag for CompLex 2008-02
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Electronic contracting in Europe - Benchmarking of national contract rules of United Kingdom, Germany, Italy and Norway in light of the EU E-commerce directive

2008-02, Maryke Silalahi Nuth