Publikasjoner - Side 8

Publisert 22. mars 2017 11:33

Av Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland

Publisert Mar. 21, 2017 10:04 AM

Book review by postdoctoral fellow Joanna Nicholson in the Nordic Journal of Human Rights Vol. 35(1).

Publisert Mar. 21, 2017 10:03 AM

Journal article by postdoctoral fellow Juan Pablo Perez-Leon Acevedo in the Oxford Journal of Law and Religion Vol. 6(1).

Publisert Mar. 21, 2017 10:03 AM

Journal article by postdoctoral fellow Juan Pablo Perez-Leon Acevedo in the African Human Rights Law Journal Vol. 16. 

The European Union holding a club over the Norwegian Parliaments head.
Publisert Mar. 21, 2017 10:03 AM

Edited book by Andreas Føllesdal, Morten Ruud, and Geir Ulfstein on human rights and Norway.

Publisert Mar. 21, 2017 10:03 AM
Publisert Mar. 21, 2017 10:03 AM

Edited book by Cecilia Bailliet, Nobuo Hayashi, and Joanna Nicholson from Cambridge University Press on the Legitimacy of International Criminal Tribunals.

Publisert Mar. 21, 2017 9:55 AM

Article by postdoctoral fellow Juan Pablo Perez-Leon Acevedo in the Brazilian Yearbook of International Law, 2016.

Publisert Mar. 17, 2017 2:13 PM

This article was published in The International Journal of Human Rights, Vol. 1 2017, by Gorana Ogjenovic and Jasna Jozelic.

Publisert 8. mars 2017 15:36

Ericsson, Kjersti (2017), "Når kroppen vitner mot deg", Tidsskriftet Den Norske Legeforeningen 5.

Publisert 1. mars 2017 10:40

Spanger, Marlene og Skilbrei, May-Len (red.) (2017), Prostitution Research in Context: Methodology, Representation and Power, Routledge.

Publisert 28. feb. 2017 11:39

Papendorf, Knut (2016), "Die Lehre der Rechtssoziologie an der Universität Oslo", Zeitschrift für Didaktik der Rechtswissenschaft 4, Nomos.

Publisert 28. feb. 2017 10:50

Hovedtemaet i Strafferett er alminnelig strafferett etter straffeloven 2005. Av Ståle Eskeland. 5. utgave ved Alf Petter Høgberg

Publisert 21. feb. 2017 09:41

Lomell, Heidi Mork og Smith, Peter Scharff (2017), "Rettssosiologi" i Andreas Føllesdal, Morten Ruud og Geir Ulfstein (red.) Menneskerettighetene og Norge - rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati, Universitetsforlaget.

Publisert Feb. 16, 2017 4:02 PM

This book is edited by Nils A Butenschøn together with Roel Meijer. Brill, 2017. 

Publisert Feb. 16, 2017 3:54 PM

Article by Gentian Zyberi in A. Nollkamper and Ilias Plakokefalos: The Practice of Shared Responsibility in International Law, pp 236-261, Cambridge University Press, 2017. 

Publisert Feb. 16, 2017 3:41 PM

Series of Dissertations submitted to the Faculty of Law, University of Oslo, no. 102, by Yong Zhou. 

Publisert Feb. 16, 2017 3:41 PM

This article was published in Nordic Journal of Human Rights Vol. 34, issue 4, pp. 272-288, by Stener Ekern. 

Publisert Feb. 16, 2017 3:41 PM

This article was published in La América de los Derechos - Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, 2016, by Natalia Torres Zuniga.

Publisert 16. feb. 2017 10:05

Smith, Peter Scharff; Poulsen, Niels Bo og Christensen, Claus Bundgård (2017), "Fra videnskab til mindekultur og reenactment: Historiebrugen om danskere i tysk krigstjeneste i Sofie Lene Bak m.fl. (red.) “Kildekunst” – Historiske & kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen, Det Kongelige Bibliotek & Museum Tusculanums Forlag.

Publisert Feb. 15, 2017 3:53 PM

This article was published in Pushing the boundaries, Human Rights and Peace in Southeast Asia Series pp. 130-145,, SEAHRN 2016, by Gisle Kvanvig.

Publisert 15. feb. 2017 15:11

Denne artikkelen er forfattet av Inga Bostad og er publisert i Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, Vol. 33, issue 4, 2016 

Publisert 15. feb. 2017 15:08

Denne artikkelen er forfattet av Anine Kierulf og er publisert i 1984, George Orwell, Pp. 349-362, Gyldendal moderne klassikere, 2016 

Publisert 15. feb. 2017 15:08

Denne artikkelen er forfattet av Inga Bostad og Halvor Melbye og er publisert i Rettigheter i velferdsstaten: Begreper, trender, teorier, Vibeke Blaker Strand og Ingunn Ikdahl (red.)  Gyldendal Juridisk, 2016 

Publisert 15. feb. 2017 14:55

Nafstad, Ida og Papendorf, Knut (red.) (2017), Restorative Processes from Oslo to Havana and Back/Los Procesos Restaurativos en Oslo y la Habana, Novus Forlag.