Publikasjoner - Side 8

Omslag for CompLex 2001-02
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Internet Domain Names and Trademarks

2001-02, Tonje Røste Gulliksen

Omslag for CompLex 2001-01
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Internet and choice-of-law - the international sale of digitised products through the internet in a European context

2001-01, Peter Lenda

Omslag for CompLex 2000-02
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Adgangen til å benytte personopplysninger - med vekt på det opprinnelige behandlingsformålet som begrensningsfaktor

2000-02, Claude A. Lenth

Omslag for CompLex 2000-01
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Klassikervernet i norsk åndsrett

2000-01, Anne Beth Lange

Omslag for CompLex 1999-03
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Internett og jurisdiksjon - jurisdiksjon etter Luganokonvensjonen artikkel 5 nr. 3 ved ulovlig eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for almenheten gjennom internett

1999-03, Andreas Frølich Fuglesang og Georg Philip Krog

Omslag for CompLex 1999-02
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Betaling via internett - et utvalg av juridiske problemstillinger

1999-02, Camilla Julie Wollan

Omslag for CompLex 1999-01
Publisert 5. feb. 2019 09:44

International regulation and protection of internet domain names and trademarks

1999-01, Tonje Røste Gulliksen

Omslag for CompLex 1998-03
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Interconnection - the obligations to interconnect telecommunications networks under EC law

1998-03, Katinka Mahieu

Omslag for CompLex 1998-02
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Straffbar hacking - straffeloven § 145 annet ledd

1998-02, Guru Wanda Wanvik

Omslag for CompLex 1998-01
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Fotografiske verk og fotografiske bilder, åndsverkloven § 1 og § 43a - Med særlig vekt på forskjellene i det materielle vernet, fotografibegrepets innhold og grensen mellom fotografiske verk og fotografiske bilder

1998-01, Johan Krabbe-Knudsen

Omslag for CompLex 1997-11
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Rettslig vern av databaser : med Det norske meteorologisk institutts databaser som eksempler

1997-11, Harald Chr. Bjelke

Omslag for CompLex 1997-10
Publisert 5. feb. 2019 09:44

American Telephony - 120 years on the road to full-blown competition

1997-10, Jason A. Hoida

Omslag for CompLex 1997-09
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Krav til systemer for forvaltning av immaterielle rettigheter - Elektronisk handel med åndsverk i et rettsinformatisk perspektiv

1997-09, Svein Engebretsen

Omslag for CompLex 1997-08
Publisert 5. feb. 2019 09:44

 Avtalelisens etter åndsverkloven § 36 - med særlig vekt på de krav som stilles til organisasjonen, jfr. § 38a

1997-08, Ingrid Mauritzen

Omslag for CompLex 1997-07
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Elektronisk informasjonsansvar - om det kontraktsrettslige erstatningsansvaret for villedende informasjon ved elektronisk informasjonsformidling

1997-07, Tomas Myrbostad

Omslag for CompLex 1997-06
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Rettslige aspekter ved kringkasting

1997-06, Jon Bing

Omslag for CompLex 1997-04
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Private pengespill på internett

1997-04, Halvor Manshaus

Omslag for CompLex 1997-03
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Rettslige spørsmål i tilknytning til oppgaveregisteret

1997-03, Eiliv Berge Madssen

Omslag for CompLex 1997-02
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Offentlige anskaffelser av informasjonsteknologi - særlig om spesifikasjon av ytelsen, bruk av konsulenter og kriterier ved tildeling av kontrakt

1997-02, Camilla Sivesind Tokvam

Omslag for CompLex 1997-01
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk - en fremstilling av åndsverkloven § 12 første ledd anvendt på litterære verk, samt en legislativ vurdering av digital eksemplarfremstilling til privatbruk

1997-01, Therese Steen

Omslag for CompLex 1996-08
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Fjernsynsovervåking og personvern

1996-08, Finn-Øyvind H. Langfjell

Omslag for CompLex 1996-07
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Elektronisk publisering - Utgvalgte rettslige aspekter

1996-07, Jon Bing og Ole Tokvam

Omslag for CompLex 1996-06
Publisert 5. feb. 2019 09:43

A legal advisory system concerning electronic data interchange withing the European community

1996-06, Andreas Mitrakas

Omslag for CompLex 1996-05
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Noen sentrale rettsspørsmål ved nyere former for hjemmearbeid og arbeid utenfor arbeidsgivers øvrige virksomhet

1996-05, Henning Jakhelln

Omslag for CompLex 1996-04
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Personvern og overføring av personopplysninger til utlandet

1996-04, Eva I. E. Jarbekk