Publikasjoner - Side 9

Omslag for CompLex 1996-03
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Opplysning, motivasjon, interaktivitet og dataprogrammet Human Quest 1

1996-03, Ellen Lange

Omslag for CompLex 1996-02
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Public policy and legal regulation of the information market in the digital network environment

1996-02, Stephen John Saxby

Omslag for CompLex 1996-01
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Innsynsrett i elektronisk post og offentlig forvaltning

1996-01, Knut-Magnar Aanestad og Tormod S. Johansen

Omslag for CompLex 1995-07
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Law and Liberty in the Computer Age

1995-07, Vittorio Frosini

Omslag for CompLex 1995-06
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Public administration and information technology : compendium to the Erasmus course

1995-06, Jon Bing og Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 1995-05
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Juridisk utredning om filmen "To mistenkelige personer"

1995-05, Johs. Andenæs

Omslag for CompLex 1995-04
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Personvern og straffeansvar - straffelovens § 390

1995-04, Ole Tokvam

Omslag for CompLex 1995-03
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Legal Expert Systems - Discussion of theoretical assumptions

1995-03, Tina Smith

Omslag for CompLex 1995-02
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Rettslige spørsmål i forbindelse med utvikling og bruk av standarder innen telekommunikasjon

1995-02, Sverre Sandvik

Omslag for CompLex 1995-01
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Rettslige konsekvenser av digitalisering : rettighetsadministrasjon og redaktøransvar i digitale nett

1995-01, Jon Bing

Omslag for CompLex 1994-10
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Skattemessig behandling av utgifter til anskaffelse av datamaskinprogrammer

- særlig om avskrivninger

1994-10, Gjert Melsom

Omslag for CompLex 1994-08
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Videogram på forespørsel

1994-08, Beate Jacobsen

Omslag for CompLex 1994-07
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Satelittfjernsyn og norsk rett

1994-07, Nils Risvand

Omslag for CompLex 1994-06
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Offentlige informasjonstjenester - Rettslige aspekter

1994-06, Jon Bing

Omslag for CompLex 1994-05
Publisert 5. feb. 2019 09:43

EØS, media og offentlighet

1994-05, Mads Andenæs, Rolf Høyer og Nils Risvand

Omslag for CompLex 1994-04
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Sykepenger og personvern

Noen problemstillinger knyttet til behandlingen av sykepengersaker i Infotrygd

1994-04, Mari Bø Haugstad

Omslag for CompLex 1994-03
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Elektronisk datautveksling i tollforvaltningen

Rettslige spørsmål knyttet til TVINN

1994-03, Rolf Riisnæs

Omslag for CompLex 1994-01
Publisert 5. feb. 2019 09:43

ΔEON '94 - Second international workshop on deontic logic in computer science

En rekke artikler

1994-01, Andrew J. I. Jones og Marek Sergot

Omslag for CompLex 1993-07
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Expert systems in Law: A Jurisprudential Approach to Artificial Intelligence and Legal Reasoning

Pragmatism and Purism in Artificial Intelligence and Legal Resoning

The Latent Damage System: A Jurisprudential Analysis

Artificial Intelligence, Expert Systems and the Law: A European Appraisal

1993-07, Richard Susskind

Omslag for CompLex 1993-06
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Sendetidsfordeling i nærradio

1993-06, Marianne Rytter Evensen

Omslag for CompLex 1993-05
Publisert 5. feb. 2019 09:43

The relation between EC Competition Law and Intellectual Property Rights

Data protection - where next?

The problems with information crime

Software and product liability

1993-05, Morten S. Hagedal

Omslag for CompLex 1993-03
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Personvern i digitale telenett

1993-03, Ingvild Hanssen-Bauer

Omslag for CompLex 1993-02
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Informationsansvaret - Erstatningsansvar for informationstjenester, særlig ved databaseydelser

1993-02, Connie Smidt

Omslag for CompLex 1993-01
Publisert 5. feb. 2019 09:43

 Artificial intelligence and law

Legal philosophy and legal theory

1993-01, Giovanni Sartor

Omslag for CompLex 1992-10
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Rettslige sider ved teletorg

1992-10, Andreas Galtung