Aktuelt

Publisert 11. des. 2019 10:06

Tidsskriftet Retfærd har tidligere vært utgitt av Universitetsforlaget i Norge, og fra 2002 Jurist- Og Økonomforbundets forlag (DJØF) i Danmark. Fra og med 2019 utgis Retfærd av det svenske forlaget Eddy.se, som allerede utgir Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Europarättslig tidskrift och Nordisk socialrättslig tidskrift.