Nye tider for Retfærd

Tidsskriftet Retfærd har tidligere vært utgitt av Universitetsforlaget i Norge, og fra 2002 Jurist- Og Økonomforbundets forlag (DJØF) i Danmark. Fra og med 2019 utgis Retfærd av det svenske forlaget Eddy.se, som allerede utgir Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Europarättslig tidskrift och Nordisk socialrättslig tidskrift.

Foto fra forsiden av Retfærd nr 1. 2019. Fotograf: Alf Johansson

Redaksjonen i Retfærd  ser frem til samarbeidet med eddy.se.ab, og er glade for den muligheten dette gir til å fortsette utviklingen av Retfærd som et uavhengig tidsskrift. Vi tror det fortsatt er viktig med en nordisk, uavhengig og kritisk offentlighet på høyt akademisk nivå, ikke minst i en tid med økte sosiale og politiske motsetninger både i og utenfor Norden.

Fordi disse motsetningene dels spiller seg ut innenfor rettslige rammer og dels viser seg i rettsutviklingen er det viktig ikke bare å observere og beskrive hvordan lovgivere, domstoler og forvaltning møter motsetningene i vår tid, men også å utfordre det lovgivere, domstoler og forvaltning gjør. Bare gjennom kunnskap om svakhetene i retten og rettsutviklingen er det mulig å diskutere forbedringer.

Retfærd har nå med en ny samarbeidspartner mulighet til å fortsette å være et tidsskrift som på grunnlag av kritiske analyser på høyt akademisk nivå gir leserne kunnskap om svakheter i retten og rettsutviklingen i Norden.

Av Christoffer C. Eriksen
Publisert 11. des. 2019 10:06 - Sist endret 11. des. 2019 10:34