Vi forskar på: Arbeidslivet

Arbeidslivet er regulert både gjennom omfattande lovgjeving og gjennom avtalar mellom arbeidsgjevarar og arbeidstakarar og mellom organisasjonane i arbeidslivet, tariffavtalar. Arbeidsretten omfamnar alle desse formene for reguleringar og avtalar og og dessutan ei rekkje internasjonale traktatar og andre reguleringsformer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

 

Emneord: Arbeidsrett, arbeidsmiljø
Publisert 14. feb. 2011 13:23 - Sist endra 8. mars 2018 21:46