Vi forskar på: E-forvalting og rettsinformatikk

Forskinga på rettsinformatikk og e-forvalting gjeld dels rettslege spørsmål knytta til IKT og dels spørsmål knytta til juristars bruk av denne.

Foto: colourbox.com

Elektronisk forvalting (e-forvalting) er eit omgrep for bruk av IKT i offentleg sektor i samband med myndigheitsutøving, tjenesteyting og administrasjon.

Døme på tema vi forskar på er: Kan opplysningar om personar utvekslast elektronisk frå eit forvaltingsorgan til eit anna utan samtykkje frå han eller ho opplysningane gjeld? Kva konsekvensar får det når arbeidsgjevar ulovleg nyttar elektroniske teknologiar for å kontrollera korleis dei tilsette gjer jobben sin?

Forskingsområder

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

 

Emneord: Rettsinformatikk, e-forvaltning
Publisert 14. feb. 2011 09:58 - Sist endra 22. des. 2017 08:49