Vi forskar på: Etnisitet

Diskriminerings- og integritetsvernet i skjæringsfeltet mellom kjønn, alder, etnisitet og religion er ein av fleire problemstillingar forskergruppa Rettigheter, individ, kultur og samfunn forskar på.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Etnisitet er også eit sentralt omgrep i forskinga innanfor menneskerettar og kriminologi og rettssosiologi.

Ei sentral utfordring i Noreg og Europa i dag, der ulike etniske grupper lever side om side, er å bygge bru mellom menneske sine ulike levekår og grunnleggjande rettsprinsipp som likestilling og rettferd.

Forskningsområder

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Diskrimineringsrett, Likestilling, Menneskerettigheter
Publisert 3. mars 2011 10:50 - Sist endra 22. des. 2017 08:49